Gebiedsgewijze aanpak mobiliteit op Walcheren

TRIDÉE ontwikkelt samen met de wegbeheerders een visie op het wegennet.
Lees meer

Fix the Mix!

Fietsen in gemengd verkeer: een kader voor fietsvriendelijke wijken.
Lees meer

Fiches rond proefopstellingen

Van voorbereidende stappen tot evaluatie
Lees meer

Gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak Zuid-Beveland Oost

Ontwikkel een robuuste verkeersstructuur, inventariseer de knelpunten en formuleer passende maatregelen.
Lees meer

Implementatie Waterbus in Zuid-Holland

TRIDÉE ondersteunt het implementatieteam
Lees meer

Groot Kloosterland vandaag en (over)morgen

Fix The Mix in praktijk in Sint-Niklaas
Lees meer

TRIDÉE helpt evenwichtige keuzes maken

We adviseerden Hasselt over het al dan niet instellen van tweerichtingsverkeer en de keuze voor fietsvoorzieningen
Lees meer

Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.
Lees meer

Vervolgadviezen fietsbeleid Eindhoven

Als een beleidsplan eenmaal op tafel ligt, kunnen wij er ook voor helpen zorgen dat dit goed opgevolgd...
Lees meer

Seniorproof wegontwerp

TRIDÉE werkt aan aanbevelingen rond wegontwerp voor oudere verkeersdeelnemers.
Lees meer

Toekan-methodiek: wegwerkzaamheden inpassen

Efficiënt automobilisten verleiden alternatieven te kiezen
Lees meer

Taxibeleidsplan 2011-2014 voor Brussel

Taxi als volwaardige vervoermogelijkheid in de stedelijke agglomeratie
Lees meer

Subsidies voor bedrijfsvervoer in Zuid-Holland

Evaluatie en aanpassing van de provinciale subsidieregeling
Lees meer

Nieuw locatiebeleid na ABC?

Positiee evaluatie van het ABC-beleid, maar zonder vervolg
Lees meer

Fietspromotie Rotterdam

Doelgroepen centraal in stimulering van fietsgebruik
Lees meer

Fiets voor nummerplaat

Auto inleveren en groene vervoerwijzen in ruil krijgen: een zinvolle maatregel?
Lees meer

Evaluatie ReisWijzer

Effecten van reisinformatie op voertuigverliesuren
Lees meer

Basispakket vervoermanagement

Onderbouwde keuze voor een simpel en effectief maatregelenpakket
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.