Verkeersluw circulatieplan voor Roodebeek

Roodebeek is één van de vijftig mazen die verkeersluwer moeten worden, zo bepaalde het Brusselse mobiliteitsplan...
Lees meer

Fix the Mix op landelijke wegen

Na het grote succes van Fix the mix binnen de bebouwde kom wil Fietsberaad Vlaanderen ook onderzoeken...
Lees meer

Eindrapport gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Hoe ontsluiten we het gebied aan de zuidkant van het Veerse Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk?...
Lees meer

Fiches rond proefopstellingen

Van voorbereidende stappen tot evaluatie
Lees meer

Gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak Zuid-Beveland Oost

Ontwikkel een robuuste verkeersstructuur, inventariseer de knelpunten en formuleer passende maatregelen.
Lees meer

Omgevingsmanager planstudie Deltaweg

TRIDÉE verzorgt het omgevingsmanagement rond de planstudie Deltaweg.
Lees meer

Verkeersluwe maas in Sint-Gillis (Brussel)

Uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move
Lees meer

Beleidsplan Ruimte Puurs-Sint-Amands

Mobiliteit en ruimte duidelijk verbonden in één plan
Lees meer

Kalmthout Franseweg

Hoe maken we een fietsroute over een bedrijventerrein goed fietsbaar?
Lees meer

Parkeren in de stationsomgeving van Dendermonde

De stad Dendermonde heeft TRIDÉE aangesteld om een parkeerstrategie uit te werken voor de stationsomgeving....
Lees meer

Verkeersveiligheid sites Lanxess in de Antwerpse haven

TRIDÉE is door Lanxess gevraagd om de verkeersveiligheid in kaart te brengen op twee sites in de Antwerpse...
Lees meer

Beeldkwaliteitsplan centrum Schoten

TRIDÉE ondersteunt Omgeving en The Middle Men bij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum...
Lees meer

Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vraagt aan TRIDÉE om het reglement, de procedure én het concept van speelstraten te evalueren.
Lees meer

Workshop Micromobiliteit

Marjolein de Jong van TRIDÉE, Sonia Lavadinho en Mario Alves organiseerden een drukbezochte workshop...
Lees meer

TRIDÉE helpt evenwichtige keuzes maken

We adviseerden Hasselt over het al dan niet instellen van tweerichtingsverkeer en de keuze voor fietsvoorzieningen
Lees meer

Vlotter en veiliger in en rond Goes

TRIDÉE helpt wegbeheerders om knopen door te hakken om verkeersproblemen aan te pakken.
Lees meer

Vergevingsgezinde infrastructuur

Op weg naar vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers
Lees meer

Parkeerbeleidsplan Maaseik

Een nieuwe dynamiek voor het parkeerbeleid.
Lees meer

Uitbreiding fietsnetwerk Hoeksche Waard

TRIDÉE ondersteunde de vijf fusiegemeenten van de Hoeksche Waard bij de uitbreiding van hun fietsnetwerk.
Lees meer

Duurzaam parkeren in Goes

Parkeeronderzoek om leefbaarheid in gemeente Goes te verbeteren.
Lees meer

Oversteekongevallen fietsers en ontvlechting van netwerken

Toepasbare kennis over verkeersveiligheid voor fietsers.
Lees meer

Landbouwverkeer en vrachtverkeer op plattelandswegen

Te langzaam voor de N-weg, te zwaar voor de lokale weg
Lees meer

Nieuw locatiebeleid na ABC?

Positiee evaluatie van het ABC-beleid, maar zonder vervolg
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie
Lees meer

Mobiliteitstoets in Nederland

Programmaplan om een mobiliteitstoets op ruimtelijke plannen op te zetten
Lees meer

Bedrijven langs de snelweg

Kennisoverzicht rond de vestiging van kantoren op C-locaties
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Integrale ontwerpen: Samenwerken met stedenbouwkundige bureaus

Verkeersaspecten inbrengen in ruimtelijke ontwerpen
Lees meer

Herontwerp rond stations Namen en Bern

Juist bij stations bengen we graag mobiliteitskennis in bij integrale ontwerpen
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.