Fietsbaarheid in Elsene

TRIDÉE toetst gemeentelijke fietsroutes in Elsene op hun fietsbaarheid.
Lees meer

Gebiedsgewijze aanpak mobiliteit op Walcheren

TRIDÉE ontwikkelt samen met de wegbeheerders een visie op het wegennet.
Lees meer

Move Anderlecht

Gemeente Anderlecht vertaalt GoodMove in lokale actie, via een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.
Lees meer

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Verkeersluwe maas in Sint-Gillis (Brussel)

Uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move
Lees meer

Mobiliteit in Oudenaarde – een nieuwe ambitie

Oudenaarde beweegt, als bloeiende kleinstedelijke pool aan de Schelde in de regio Vlaamse Ardennen.
Lees meer

Fietsparkeren bij de Rode Loper in Amsterdam

Het centrumgebied opnieuw inrichten. Waar laat je de fietsen?
Lees meer

Wijkcirculatieplannen Mortsel

Samen met de bewoners plannen maken om verkeersproblemen te minimaliseren
Lees meer

Parkeren in de stationsomgeving van Dendermonde

De stad Dendermonde heeft TRIDÉE aangesteld om een parkeerstrategie uit te werken voor de stationsomgeving....
Lees meer

Verkeersveiligheid sites Lanxess in de Antwerpse haven

TRIDÉE is door Lanxess gevraagd om de verkeersveiligheid in kaart te brengen op twee sites in de Antwerpse...
Lees meer

Beeldkwaliteitsplan centrum Schoten

TRIDÉE ondersteunt Omgeving en The Middle Men bij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum...
Lees meer

Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vraagt aan TRIDÉE om het reglement, de procedure én het concept van speelstraten te evalueren.
Lees meer

Essentiële ontwerpkenmerken ETW-1

TRIDÉE bepaalde een aantal essentiële ontwerpkenmerken voor erftoegangswegen met een zekere verkeersfunctie.
Lees meer

Amsterdam autoluw

TRIDÉE adviseert op het snijvlak van de verschillende duurzame modi en voor de Agenda Autoluw.
Lees meer

Fietspotentieel N201 Provincie Utrecht

Provincie Utrecht bekijkt het fietspotentieel op de belangrijke verbindingsweg N201 in het kader van...
Lees meer

Duurzaam parkeren in Goes

Parkeeronderzoek om leefbaarheid in gemeente Goes te verbeteren.
Lees meer

Seniorproof wegontwerp

TRIDÉE werkt aan aanbevelingen rond wegontwerp voor oudere verkeersdeelnemers.
Lees meer

Fietsparkeren op bestemmingslocaties

Hoe richt je een plein zó in dat iedereen er goed gebruik van kan maken?
Lees meer

Omleidingweg Hansbeke

Varianten in multicriteria aanpak afwegen
Lees meer

Veilige schoolomgevingen in Wevelgem

Vier proefopstellingen verbeterd
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Burgers in m.e.r. procedures

Betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties gewaarderd
Lees meer

Integrale ontwerpen: Samenwerken met stedenbouwkundige bureaus

Verkeersaspecten inbrengen in ruimtelijke ontwerpen
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.