Autodelen in Brussel

Een nieuw beleids- en regelgevend kader voor autodelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Na een jarenlang de facto monopolie voor autodelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verscheen een nieuwe aanbieder. Er was behoefte aan een nieuw beleids- en regelgevend kader.

In het luik benchmarking onderzochten we hoe de overheid autodelen reguleert en stimuleert in grote autodeelsteden: Amsterdam, Londen, Montréal, München en Zürich.

In het luik aanbevelingen werd een nieuwe strategie voor Brussel uitgetekend met als componenten: een keurmerk, parkeerfaciliteiteiten, uitrol van het aanbod, stimulering en innovatie.

In een opvolgopdracht werkten we in detail het regelgevend kader uit voor een situatie met meerdere aanbieders. Dit gebeurde via een intensief overlegtraject met gewestelijke overheden, gemeenten en bestaande aanbieders.

Aanbieders worden voortaan officieel erkend door het Gewest, op basis van een lijst erkenningscriteria. De gewestelijke groeidoelstelling 2020 voor autodelen wordt vertaald naar een doelstelling voor standplaatsen per gemeente. Gemeenten maken een actieplan 2020: daarin bepalen ze standplaatsen, grootte en fasering.
In offerteoproepen worden erkende aanbieders uitgenodigd om de standplaatsen te bezetten. Een driezijdige overeenkomst tussen gemeente, aanbieders en gewest regelt de wederzijdse afspraken.

Dit voorstel is de basis voor een uit te werken uitvoeringsbesluit bij de parkeerordonnantie.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

deelauto's & deelfietsen


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.