Move Anderlecht

Gemeente Anderlecht vertaalt GoodMove in lokale actie, via een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak Zuid-Beveland Oost

Ontwikkel een robuuste verkeersstructuur, inventariseer de knelpunten en formuleer passende maatregelen.
Lees meer

Diagnose Mobiliteit Anderlecht

Focus op lokale expertise, participatie en gericht onderzoek.
Lees meer

TRIDÉE maakt fietsplan Charleroi

Charleroi gaat voor een BYPAD Audit en fietsplan om het fietsbeleid richting te geven
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan Kortenaken

TRIDÉE begeleidde de gemeente Kortenaken met het maken van een nieuw mobiliteitsplan. Kortenaken investeerde...
Lees meer

BYPAD en fietsplan voor ’s Gravenbrakel

’s Gravenbrakel wil vooruit met de fiets.
Lees meer

Mobiliteit in Oudenaarde – een nieuwe ambitie

Oudenaarde beweegt, als bloeiende kleinstedelijke pool aan de Schelde in de regio Vlaamse Ardennen.
Lees meer

Wijkcirculatieplannen Mortsel

Samen met de bewoners plannen maken om verkeersproblemen te minimaliseren
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Mobiliteit in Haacht – een frisse kijk

Gemeente Haacht wil een frisse kijk op haar mobiliteit. Dat doet ze sinds 1999 om de tien jaar.
Lees meer

Schoolmobiliteit Merksplas

Werken aan duurzamer en veiliger schoolverkeer
Lees meer

BYPAD Audit 's Gravenbrakel

We kijken samen met de lokale actoren naar de huidige en toekomstige stand van zaken van het fietsbeleid
Lees meer

Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vraagt aan TRIDÉE om het reglement, de procedure én het concept van speelstraten te evalueren.
Lees meer

Sint-Gillis-Waas zet in op de fiets

De gemeente Sint-Gillis-Waas wil enkele thema’s van het huidige mobiliteitsplan verbreden en verdiepen,...
Lees meer

Groot Kloosterland vandaag en (over)morgen

Fix The Mix in praktijk in Sint-Niklaas
Lees meer

Meer participatie in mobiliteitsbeleid

Op weg naar breed gedragen mobiliteitsbeleid, samen met TRIDÉE
Lees meer

Actieplan Fiets gemeente Teylingen

TRIDÉE begeleidt Teylingen in een participatief proces om een nieuw actieplan op te stellen.
Lees meer

Parkeerbeleidsplan Maaseik

Een nieuwe dynamiek voor het parkeerbeleid.
Lees meer

Uitbreiding fietsnetwerk Hoeksche Waard

TRIDÉE ondersteunde de vijf fusiegemeenten van de Hoeksche Waard bij de uitbreiding van hun fietsnetwerk.
Lees meer

Evaluatie Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Wat leren we van het functioneren van een fietsstraat in de praktijk?
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Gemeentelijke mobiliteitsplannen in Vlaanderen

Verbreden en verdiepen, en soms vernieuwen, in een duurzaam planvormingsproces
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Burgers in m.e.r. procedures

Betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties gewaarderd
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.