Gebiedsgewijze aanpak mobiliteit op Walcheren

TRIDÉE ontwikkelt samen met de wegbeheerders een visie op het wegennet.
Lees meer

Good Move: Nieuwe mobiliteitsstrategie voor Brussel

Een nieuw élan voor het Brusselse mobiliteitsbeleid
Lees meer

Speerpuntplannen Ruimte voor Lopen

Het Nederlandse platform Ruimte voor Lopen (zie www.ruimtevoorlopen.nl) zet de komende jaren in op vier...
Lees meer

Campagne ‘Zet de fiets op 1’

‘Zet de fiets op 1’ in de nieuwe bestuursakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart...
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Strategie fietsstimulering in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil weten hoe het fietsgebruik doelgerichter kan stimuleren, op welke...
Lees meer

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Eindrapport gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Hoe ontsluiten we het gebied aan de zuidkant van het Veerse Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk?...
Lees meer

Brussels BYPAD Forum 2019-2020

Begeleiding Gewest en Gemeenten om fietsen hoog op de agenda te zetten in Brussel.
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak Zuid-Beveland Oost

Ontwikkel een robuuste verkeersstructuur, inventariseer de knelpunten en formuleer passende maatregelen.
Lees meer

Implementatie Waterbus in Zuid-Holland

TRIDÉE ondersteunt het implementatieteam
Lees meer

Omgevingsmanager planstudie Deltaweg

TRIDÉE verzorgt het omgevingsmanagement rond de planstudie Deltaweg.
Lees meer

Verkeersluwe maas in Sint-Gillis (Brussel)

Uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move
Lees meer

TRIDÉE maakt fietsplan Charleroi

Charleroi gaat voor een BYPAD Audit en fietsplan om het fietsbeleid richting te geven
Lees meer

Mobiliteit in Oudenaarde – een nieuwe ambitie

Oudenaarde beweegt, als bloeiende kleinstedelijke pool aan de Schelde in de regio Vlaamse Ardennen.
Lees meer

Agendasetting Tour de Force

Tour de Force wil de waarde van fietsgebruik onder de aandacht brengen van politici en bestuurders van...
Lees meer

Agenda lopen

TRIDÉE helpt het bij het opstellen van een Agenda Ruimte voor Lopen die de krachten wil bundelen van...
Lees meer

F10-netwerk van Nederlandse fietssteden

Ambitieuze Nederlandse fietssteden onder begeleiding van TRIDÉE
Lees meer

TRIDÉE ondersteunt reizigersplatforms in openbaar vervoer

We helpen ROCOVs om effectieve en efficiënte gesprekspartners van de decentrale overheden en de vervoerders...
Lees meer

De toekomst van het fietspad

Expert meeting van gemeenten, provincies, kennis- en belangenorganisaties.
Lees meer

Vlotter en veiliger in en rond Goes

TRIDÉE helpt wegbeheerders om knopen door te hakken om verkeersproblemen aan te pakken.
Lees meer

Evaluatie en vooruitblik fietsbeleid Brussels Gewest

Nieuwe hefboomacties door 100 stakeholders onderschreven
Lees meer

Evaluatie ROCOV Utrecht

TRIDÉE heeft tijdens de zomermaanden reizigersorganisatie ROCOV Utrecht geëvalueerd.
Lees meer

Advies fusie ROCOV’s Overijssel

TRIDÉE leidt de fusie van twee reizigersorganisaties in goede banen.
Lees meer

Fietspotentieel N201 Provincie Utrecht

Provincie Utrecht bekijkt het fietspotentieel op de belangrijke verbindingsweg N201 in het kader van...
Lees meer

Brussels BYPAD Forum

Begeleiding van het overlegplatform rond het thema Fiets voor het Brussels Gewest, de gemeenten en de...
Lees meer

Fietsbaarheid Luxemburg-Frankrijk

TRIDÉE ontwikkelt fietsbaarheidskaarten en fietsroutenetwerken voor Luxemburgse en Noord-Franse gemeenten....
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan voor Binche

We helpen de stad Binche helpen om een nieuw mobiliteitsplan voor de komende 10 jaar op te maken.
Lees meer

Fietsparkeren bij treinstations Zuid-Holland

Effectieve vormgeving van het samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten
Lees meer

Spoorlijn A27

De mogelijkheid van een spoorlijn Breda-Utrecht open houden
Lees meer

MEDIATE: toegankelijkheid op Europees niveau

Een auditmethode voor toegankelijkheid van OV
Lees meer

Lokaal OV in Antwerpse gemeenten

Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel zoeken betaalbare OV-dienst
Lees meer

Procesleiding landbouwverkeer Alblasserwaard

Consensus zoeken over oplossingen voor landbouwvoertuigen
Lees meer

Hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland

Een nieuwe kijk: ook landbouwverkeer bundelen en daar faciliteren
Lees meer

Kwaliteitstoets Zeeuwse wegencategorisering

Categorisering van alle wegen vanuit gewenste verkeersfuncties
Lees meer

Samenwerking tussen de ROCOV's in Oost Nederland

In de oostelijke provincies werken de betrokken reizigersoverleggen al langer samen en hebben we onderzocht...
Lees meer

Gemeentelijke mobiliteitsplannen in Vlaanderen

Verbreden en verdiepen, en soms vernieuwen, in een duurzaam planvormingsproces
Lees meer

Gemeentelijk fietsbeleid in Noord-Brabant

Onderzoek naar kwaliteit in lokaal fietsbeleid en ondersteuningsbehoeften bij ambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.