Basispakket vervoermanagement

Onderbouwde keuze voor een simpel en effectief maatregelenpakket

Jarenlang voerden we vele projecten uit in de wereld van vervoermanegement - de destijdse benaming voor mobiliteitsmanagement vanuit bedrijven. We werkten concreet in lokale en regionale projecten, we maakten stimuleringsstrategieën voor regionale overheden (Rijkswaterstaat-directies, provincies) en we schreven mee aan landelijke beleidsnota’s. Voor ons kwam veel ervaring samen in het maken van het Basispakket Vervoermanagement (2003). Vervoermanagement was toen nog steeds een onduidelijk verzamelbegrip van een veelheid aan mogelijke maatregelen. Tegelijk kon geconstateerd worden dat in de praktijk vervoermanagement-maatregelen van bedrijven vaak sterk op elkaar leken. Dat leidde tot de gedachte van een basispakket vervoermanagement: een groep maatregelen die de werkgever weinig moeite, geld of weerstanden bij het personeel kost, maar tegelijk een zeker effect heeft. Wij analyseerden welke maatregelen in een basispakket passen en hoe die dan precies vormgegeven moeten worden. We kwamen tot een pakket eenvoudige maatregelen ter stimulering van fietsgebruik, OV en carpool dat in de empirie tot nu gemiddeld tot 5 procentpunten minder auto-aandeel leidt - en ook aan de eisen van beperkte kosten, moeite en weerstanden voldoet. Met het basispakket is door Verkeer en Waterstaat, VNO-NCW en MKB Nederland ingestemd. Vervolgens hebben wij onder auspiciën van VNO-NCW en MKB Nederland, een brochure gemaakt. In de brochure is het basispakket weergegeven en uitgelegd.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

kennisoverdracht mobiliteitsmanagement


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.