Bedrijven langs de snelweg

Kennisoverzicht rond de vestiging van kantoren op C-locaties

De helderste regel uit het ‘oude’ ABC-locatiebeleid was: Kantoren niet op C-locaties. Door de vervagende grenzen tussen productie, opslag en kantooractiviteiten binnen 1 bedrijf (‘verkantorisering’ van bedrijvigheid) en de toenemende zakelijke auto-afhankelijkheid van bepaalde kantoor-branches is de vraag hoe goed dat nog vol te houden is. Op basis van beschikbare informatie over de omvang en reispatronen van verschillende soorten bedrijvigheid concludeerden wij:
Snelweg-locaties zouden toegankelijk moeten zijn voor kantoren waarvan meer dan 50% van de werkzame personen op meer dan de helft van het aantal werkdagen de eigen auto voor zakelijk verkeer nodig heeft.
Om dit ook beleidsmatig hanteerbaar te maken, keken we of versimpeling van het criterium mogelijk was door ‘branche’ te gebruiken. Dat kon (‘zakelijke dienstverlening’) maar leverde tegelijk erg veel ruis op; veel bedrijven die wel in de juiste branche zitten, maar weinig auto-afhankelijkheid hebben.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

kennisoverdracht verkeer & ruimte


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.