Landbouwverkeer door of langs Oudenbosch?

Een nieuwe rondweg, met of zonder toelating van landbouwvoertuigen

De gemeente Halderberge en de provincie Noord-Brabant worstelen met de afwikkeling van het landbouwverkeer op het wegennet in en rond Oudenbosch. In samenspraak met de andere partners (CUMELA, ZLTO, VVN e.a.) is in 2013 besloten een project te starten om tot een keuze te komen. Wij zijn gevraagd om de problematiek in kaart te brengen en een advies uit te brengen. we hebben een projectgroep geformeerd waarin alle belanghebbenden waren vertegenwoordigd; Gemeente, Provincie, CUMELA, ZLTO en VVN. De werkwijze bestond uit drie stappen:
1. inventarisatie van feiten en meningen van de projectgroep en van huidige landbouwroutes en knelpunten van de landbouwsector. Deze zijn ingetekend in een gebiedskaart.
2. bespreking van mogelijke oplossingen aan de hand van kaartmateriaal met de projectgroep
3. opstellen definitief rapport: een eerste concept met een zo geobjectiveerd mogelijke afweging van de verschillende oplossingen is besproken in projectgroep. Na verwerking van het commentaar hierop, is een tweede, definitieve versie gemaakt.
Resultaat: er zijn twee mogelijke oost-west land-bouwroutes: de bestaande route door de kern versus een eventuele nieuwe route via de rondweg. De rondweg is een oplossing voor 25-30% van het landbouwverkeer dat door Oudenbosch rijdt; voor 70-75% is het geen alternatief. De beoogde herinrichting van de wegen biedt een goede oplossing indien daarvoor voldoende middelen beschikbaar komen. Indien het landbouwverkeer over de rondweg wordt geleid moeten er landbouwpasseerstroken worden aangelegd.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Landbouwverkeer Nederland

download

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu




Gerelateerde Projecten

Hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland

Een nieuwe kijk: ook landbouwverkeer bundelen en daar faciliteren
Lees meer

Procesleiding landbouwverkeer Alblasserwaard

Consensus zoeken over oplossingen voor landbouwvoertuigen
Lees meer

Landbouwverkeer en vrachtverkeer op plattelandswegen

Te langzaam voor de N-weg, te zwaar voor de lokale weg
Lees meer

Veiliger landbouwverkeer Hoeksche Waard

We hebben onderzoek gedaan naar routes, knelpunten en maatregelen voor landbouwverkeer in de Hoeksche...
Lees meer

Veilig en prettig samen op de landbouwweg

In een LEADERproject testten gemeente Retie en buurgemeenten proefoplossingen uit voor samengebruik...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.