Welke plaats voor de elektrische bakfiets?

Wanneer kunnen e-bakfietsen mengen met fietsers en wanneer rijden ze liever op de rijbaan? Welke opties...
Lees meer

Agenda lopen

TRIDÉE helpt het bij het opstellen van een Agenda Ruimte voor Lopen die de krachten wil bundelen van...
Lees meer

Speerpuntplannen Ruimte voor Lopen

Het Nederlandse platform Ruimte voor Lopen zet de komende jaren in op vier speerpunten. TRIDÉE stelde...
Lees meer

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Agendasetting Tour de Force

Tour de Force wil de waarde van fietsgebruik onder de aandacht brengen van politici en bestuurders van...
Lees meer

Fietsparkeren bij de Rode Loper in Amsterdam

Het centrumgebied opnieuw inrichten. Waar laat je de fietsen?
Lees meer

SECRETARIAAT ROCOV'S

De stem van de reiziger in het openbaar vervoer
Lees meer

Campagne ‘Zet de fiets op 1’

‘Zet de fiets op 1’ in de nieuwe bestuursakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart...
Lees meer

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Hoe ontsluiten we het gebied aan de zuidkant van het Veerse Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk?...
Lees meer

Inventarisatie fietsmaatregelen F10-steden

Hoe maken tien Nederlandse steden een echte sprong voorwaarts voor de fiets?
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Advisering Fiets en Verkeersveiligheid Amsterdam

We zijn trots om fietshoofdstad Amsterdam te kunnen adviseren over het realiseren van hun beleidsplannen!
Lees meer

Aan de slag met autodelen

TRIDÉE maakte een handig maatregelenpakket voor landelijke en stedelijke gemeenten.
Lees meer

Advies fietssnelwegen in binnen- en buitenland

In 2019 adviseren we Rotterdam en het Zwitserse Winterthur.
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid?
Lees meer

Veiliger landbouwverkeer Hoeksche Waard

We hebben onderzoek gedaan naar routes, knelpunten en maatregelen voor landbouwverkeer in de Hoeksche...
Lees meer

Provinciale fietsbeleidsplannen

Beleidsimpuls Overijssel, fietsnetwerk Zeeland, fietsbeleidsplan Zuid-Holland
Lees meer

Implementatie Waterbus in Zuid-Holland

TRIDÉE ondersteunt het implementatieteam
Lees meer

Omgevingsmanager planstudie Deltaweg

TRIDÉE verzorgde het omgevingsmanagement rond de planstudie Deltaweg.
Lees meer

Nieuw GVVP Tholen

De gemeente Tholen is toe aan een nieuw GVVP met als basis de drievoudig duurzame aanpak van TRIDÉE.
Lees meer

F10-netwerk van Nederlandse fietssteden

Ambitieuze Nederlandse fietssteden onder begeleiding van TRIDÉE
Lees meer

Verbetering fietscorridor Voorschoten-Leiden

TRIDÉE onderzocht de maatregelen, kosten en effecten van fietsverbeteringen
Lees meer

TRIDÉE ondersteunt reizigersplatforms in OV

We helpen ROCOVs om effectieve en efficiënte gesprekspartners van de decentrale overheden en de vervoerders...
Lees meer

Evaluatie fietsplan Provincie Zuid-Holland

TRIDÉE zorgt voor de tweejaarlijkse evaluatie van het fietsbeleid
Lees meer

Enkelvoudige fietsongevallen

TRIDÉE inventariseerde de kennis en aanpak van enkelvoudige fietsongevallen bij Nederlandse gemeenten....
Lees meer

Fietsers in voetgangersgebieden

Een opdracht voor CROW om beter onderbouwde beslissingen te nemen
Lees meer

Evaluatie fietsbeleid Haarlem

Wat is er de afgelopen jaren bereikt en is dat voldoende voor de toekomst?
Lees meer

Actieplan Fiets gemeente Teylingen

TRIDÉE begeleidt Teylingen in een participatief proces om een nieuw actieplan op te stellen.
Lees meer

Onderzoek duurzaam mobiliteitsbeleid

Duurzaam gemeentelijk mobliteitsbeleid staat nog in de kinderschoenen
Lees meer

Op zoek naar een nieuwe consessiehouder OV

De provincie Zuid-Holland vraagt aan TRIDÉE om het proces te begeleiden.
Lees meer

Amsterdam autoluw

TRIDÉE adviseert op het snijvlak van de verschillende duurzame modi en voor de Agenda Autoluw.
Lees meer

De toekomst van het fietspad

Expert meeting van gemeenten, provincies, kennis- en belangenorganisaties.
Lees meer

Vlotter en veiliger in en rond Goes

TRIDÉE helpt wegbeheerders om knopen door te hakken om verkeersproblemen aan te pakken.
Lees meer

Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus...
Lees meer

Evaluatie ROCOV Utrecht

TRIDÉE heeft tijdens de zomermaanden reizigersorganisatie ROCOV Utrecht geëvalueerd.
Lees meer

Advies fusie ROCOV’s Overijssel

TRIDÉE leidt de fusie van twee reizigersorganisaties in goede banen.
Lees meer

Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?
Lees meer

Vormtoets infrastructuur

Vormtoets van TRIDÉE nog altijd actueel om infrastructurele maatregelen te prioriteren
Lees meer

Snelfietsroutes Provincie Groningen

Oplossing voor knelpunten op de geplande snelfietsroute.
Lees meer

Implementatie multimodaal vervoer DAV

TRIDÉE helpt bij de voorbereiding van de nieuwe concessie voor multimodaal vervoer in Drechtsteden Alblasserwaard...
Lees meer

Seniorproof wegontwerp

TRIDÉE werkt aan aanbevelingen rond wegontwerp voor oudere verkeersdeelnemers.
Lees meer

Inzicht in tramongevallen Rotterdam

Tramongevallen in Rotterdam zijn toegenomen. We voerden een systematische analyse op de ongevallen uit.
Lees meer

Lokale aanpak veilig fietsen

Landelijk programma toegepast in gemeenten in de Alblasserwaard
Lees meer

Fietsparkeren station Amersfoort

Herinrichting stationsplein: welke stalling het meest uitbreiden?
Lees meer

Fietsparkeren op bestemmingslocaties

Hoe richt je een plein zó in dat iedereen er goed gebruik van kan maken?
Lees meer

Evaluatie Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Wat leren we van het functioneren van een fietsstraat in de praktijk?
Lees meer

QUEST

Programmaleiding rond SUMP's (sustainable urban mobility plans)
Lees meer

Procesleiding landbouwverkeer Alblasserwaard

Consensus zoeken over oplossingen voor landbouwvoertuigen
Lees meer

Landbouwverkeer door of langs Oudenbosch?

Een nieuwe rondweg, met of zonder toelating van landbouwvoertuigen
Lees meer

Hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland

Een nieuwe kijk: ook landbouwverkeer bundelen en daar faciliteren
Lees meer

Afwegingskader verhoging maximumsnelheid landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen toelaten op 80km-wegen als ze harder mogen rijden?
Lees meer

Maatschappelijke baten van deelfietsen

Een case om de maatschappelijke baten van deelfietsen te bepalen aan de hand van een concreet plan
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.