Investeer in de fiets - oproep aan de nieuwe regering

Tour de Force roept de nieuwe regering in Nederland op om te investeren in fietsveiligheid en doorfietsroutes....
Lees meer

Een aquaduct voor Vlissingen

De aanleg van een nieuw aquaduct is de beste oplossing voor de files op de N288 in Vlissingen. Dat is...
Lees meer

Omgevingsmanager Veerse Meer Zuid

Tridée organiseert stakeholderparticipatie rond bereikbaarheidsoplossingen
Lees meer

Agenda ruimte voor lopen

Het Platform Ruimte voor Lopen werkte een nationale agenda uit voor voetgangersbeleid.
Lees meer

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Dorpsagenda voor Scherpenisse

De gemeente Tholen peilt in dorpsgesprekken naar hoe bewoners de toekomst van hun dorp zien.
Lees meer

Begeleiding reizigersplatforms OV

TRIDÉE begeleid ROCOVs, overlegplatforms die een stem geven aan de reiziger in het openbaar vervoer
Lees meer

Een nieuwe OV-concessie voor Zuid-Holland Noord

De provincie Zuid-Holland vroeg aan TRIDÉE om bij deze complexe aanbesteding te helpen.
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan Tholen

Mobiliteit in Tholen, driemaal duurzaam
Lees meer

Agenda Ruimte voor Lopen in Eindhoven

Nadat we in 2016 voor Eindhoven een Agenda Fiets opstelden, pakten we nu een Agenda Ruimte voor Lopen...
Lees meer

Inventarisatie fietsmaatregelen F10-steden

Hoe maken tien Nederlandse steden een echte sprong voorwaarts voor de fiets?
Lees meer

F10 Wethouders delen hun fietsambitie

De F10 is een netwerk van 18 ambitieuze fietssteden die gaan voor een 10 in fietsbeleid. TRIDÉE fungeert...
Lees meer

Betere reizigersinbreng in het OV

Regionale reizigersoverleggen (ROCOV’s) bestaan 20 jaar. Hoe goed werken ze? Wat kan beter? TRIDÉE begeleidde...
Lees meer

Fiets in nieuwe coalitieakkoorden provincies

Na de verkiezingen van 15 maart worden nieuwe coalitieakkoorden gevormd in alle provincies in Nederland....
Lees meer

Welke rijvaardigheid voor voertuigen zonder stuur?

Elektrische balansvoertuigen zonder stuur (monowheels, onewheels en e-skateboards) zijn nu in Nederland...
Lees meer

Welke plaats voor de elektrische bakfiets?

Wanneer kunnen e-bakfietsen mengen met fietsers en wanneer rijden ze liever op de rijbaan? Welke opties...
Lees meer

Speerpuntplannen Ruimte voor Lopen

Het Nederlandse platform Ruimte voor Lopen zet de komende jaren in op vier speerpunten. TRIDÉE stelde...
Lees meer

Agendasetting Tour de Force

Tour de Force wil de waarde van fietsgebruik onder de aandacht brengen van politici en bestuurders van...
Lees meer

Fietsparkeren bij de Rode Loper in Amsterdam

Het centrumgebied opnieuw inrichten. Waar laat je de fietsen?
Lees meer

Campagne ‘Zet de fiets op 1’

‘Zet de fiets op 1’ in de nieuwe bestuursakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart...
Lees meer

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Hoe ontsluiten we het gebied aan de zuidkant van het Veerse Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk?...
Lees meer

Gebiedsgewijze aanpak mobiliteit op Walcheren

TRIDÉE ontwikkelt samen met de wegbeheerders een visie op het wegennet.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Advisering Fiets en Verkeersveiligheid Amsterdam

We zijn trots om fietshoofdstad Amsterdam te kunnen adviseren over het realiseren van hun beleidsplannen!
Lees meer

Aan de slag met autodelen

TRIDÉE maakte een handig maatregelenpakket voor landelijke en stedelijke gemeenten.
Lees meer

Advies fietssnelwegen in binnen- en buitenland

In 2019 adviseren we Rotterdam en het Zwitserse Winterthur.
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid?
Lees meer

Veiliger landbouwverkeer Hoeksche Waard

We hebben onderzoek gedaan naar routes, knelpunten en maatregelen voor landbouwverkeer in de Hoeksche...
Lees meer

Gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak Zuid-Beveland Oost

Opdracht: ontwikkel voor dit gebied een robuuste verkeersstructuur, inventariseer de knelpunten en formuleer...
Lees meer

Provinciale fietsbeleidsplannen

Beleidsimpuls Overijssel, fietsnetwerk Zeeland, fietsbeleidsplan Zuid-Holland
Lees meer

Implementatie Waterbus in Zuid-Holland

TRIDÉE ondersteunde het implementatieteam
Lees meer

Wijkcirculatieplannen Mortsel

Samen met de bewoners plannen maken om verkeersproblemen te minimaliseren
Lees meer

Omgevingsmanager planstudie Deltaweg

TRIDÉE verzorgde het omgevingsmanagement rond de planstudie Deltaweg.
Lees meer

F10-netwerk van Nederlandse fietssteden

Ambitieuze Nederlandse fietssteden onder begeleiding van TRIDÉE
Lees meer

Cofinanciering investeringen waterschapswegen

TRIDÉE doet onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van cofinanciering van investeringen in...
Lees meer

Verbetering fietscorridor Voorschoten-Leiden

TRIDÉE onderzocht de maatregelen, kosten en effecten van fietsverbeteringen
Lees meer

Evaluatie fietsplan Provincie Zuid-Holland

TRIDÉE zorgt voor de tweejaarlijkse evaluatie van het fietsbeleid
Lees meer

Enkelvoudige fietsongevallen

TRIDÉE inventariseerde de kennis en aanpak van enkelvoudige fietsongevallen bij Nederlandse gemeenten....
Lees meer

Fietsers en voetgangers mengen

Wanneer en hoe kunnen fietsers en voetgangers samen gaan? En hoe kunnen steden en gemeenten hierover...
Lees meer

Essentiële ontwerpkenmerken ETW-1

TRIDÉE bepaalde een aantal essentiële ontwerpkenmerken voor erftoegangswegen met een zekere verkeersfunctie.
Lees meer

Evaluatie fietsbeleid Haarlem

Wat is er de afgelopen jaren bereikt voor de fiets en is dat voldoende voor de toekomst? TRIDÉE onderzocht...
Lees meer

Actieplan Fiets gemeente Teylingen

TRIDÉE begeleidt Teylingen in een participatief proces om een nieuw actieplan op te stellen.
Lees meer

Onderzoek duurzaam mobiliteitsbeleid

Duurzaam gemeentelijk mobliteitsbeleid staat nog in de kinderschoenen
Lees meer

Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzocht de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.
Lees meer

Amsterdam autoluw

TRIDÉE adviseert op het snijvlak van de verschillende duurzame modi en voor de Agenda Autoluw.
Lees meer

De toekomst van het fietspad

Expert meeting van gemeenten, provincies, kennis- en belangenorganisaties.
Lees meer

Fietsbeleidsplan Den Helder

Den Helder wil de meest fietsvriendelijke stad van Nederland worden. TRIDÉE geeft deze ambitie mee vorm!
Lees meer

Vlotter en veiliger in en rond Goes

TRIDÉE helpt wegbeheerders om knopen door te hakken om verkeersproblemen aan te pakken.
Lees meer

Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus...
Lees meer

Evaluatie ROCOV Utrecht

TRIDÉE heeft tijdens de zomermaanden reizigersorganisatie ROCOV Utrecht geëvalueerd.
Lees meer

Advies fusie ROCOV’s Overijssel

TRIDÉE leidt de fusie van twee reizigersorganisaties in goede banen.
Lees meer

Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?
Lees meer

Vormtoets infrastructuur

Vormtoets van TRIDÉE nog altijd actueel om infrastructurele maatregelen te prioriteren
Lees meer

Uitbreiding fietsnetwerk Hoeksche Waard

TRIDÉE ondersteunde de vijf fusiegemeenten van de Hoeksche Waard bij de uitbreiding van hun fietsnetwerk.
Lees meer

Fietspotentieel N201 Provincie Utrecht

Provincie Utrecht bekijkt het fietspotentieel op de belangrijke verbindingsweg N201 in het kader van...
Lees meer

Snelfietsroutes Provincie Groningen

Oplossing voor knelpunten op de geplande snelfietsroute.
Lees meer

Implementatie multimodaal vervoer DAV

TRIDÉE helpt bij de voorbereiding van de nieuwe concessie voor multimodaal vervoer in Drechtsteden Alblasserwaard...
Lees meer

Duurzaam parkeren in Goes

Parkeeronderzoek om leefbaarheid in gemeente Goes te verbeteren.
Lees meer

Vervolgadviezen fietsbeleid Eindhoven

Als een beleidsplan eenmaal op tafel ligt, kunnen wij er ook voor helpen zorgen dat dit goed opgevolgd...
Lees meer

Seniorproof wegontwerp

TRIDÉE werkt aan aanbevelingen rond wegontwerp voor oudere verkeersdeelnemers.
Lees meer

Inzicht in tramongevallen Rotterdam

Tramongevallen in Rotterdam zijn toegenomen. We voerden een systematische analyse op de ongevallen uit.
Lees meer

Ontwerpadviezen fietsinfrastructuur

Op weg richting concrete resultaten op straat.
Lees meer

Oversteekongevallen fietsers en ontvlechting van netwerken

Toepasbare kennis over verkeersveiligheid voor fietsers.
Lees meer

Veiligheidsanalyses tramkruisingen rotondes met trams

Hoe leiden we de tram veilig door de stad?
Lees meer

Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland
Lees meer

Lokale aanpak veilig fietsen

Landelijk programma toegepast in gemeenten in de Alblasserwaard
Lees meer

Landbouwverkeer en vrachtverkeer op plattelandswegen

Te langzaam voor de N-weg, te zwaar voor de lokale weg
Lees meer

Fietsparkeren bij treinstations Zuid-Holland

Effectieve vormgeving van het samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten
Lees meer

Fietsparkeren station Amersfoort

Herinrichting stationsplein: welke stalling het meest uitbreiden?
Lees meer

Fietsparkeren op bestemmingslocaties

Hoe richt je een plein zó in dat iedereen er goed gebruik van kan maken?
Lees meer

Evaluatie Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Wat leren we van het functioneren van een fietsstraat in de praktijk?
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Veiligheid RijnGouweLijn door Leiden

Fietsroutes en fietsveiligheid versus een tramlijn door het centrum
Lees meer

Toekan-methodiek: wegwerkzaamheden inpassen

Efficiënt automobilisten verleiden alternatieven te kiezen
Lees meer

Gemeentelijke fietsplannen

Een voorliefde voor de fiets binnen het totale verkeersbeleid
Lees meer

Vergelijking van fietssteden: langdurig en integraal

Gebundelde artikelen over de ontwikkeling van fietsgebruik en fietsbeleid in Europese steden
Lees meer

Tien jaar stimulering van gedeeld autogebruik

Een volwassen beleid baseren op het leren in de eerste 10 jaar
Lees meer

Subsidies voor bedrijfsvervoer in Zuid-Holland

Evaluatie en aanpassing van de provinciale subsidieregeling
Lees meer

Spoorlijn A27

De mogelijkheid van een spoorlijn Breda-Utrecht open houden
Lees meer

Nieuw locatiebeleid na ABC?

Positiee evaluatie van het ABC-beleid, maar zonder vervolg
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

Procesleiding landbouwverkeer Alblasserwaard

Consensus zoeken over oplossingen voor landbouwvoertuigen
Lees meer

Landbouwverkeer door of langs Oudenbosch?

Een nieuwe rondweg, met of zonder toelating van landbouwvoertuigen
Lees meer

Hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland

Een nieuwe kijk: ook landbouwverkeer bundelen en daar faciliteren
Lees meer

Afwegingskader verhoging maximumsnelheid landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen toelaten op 80km-wegen als ze harder mogen rijden?
Lees meer

Kwaliteitstoets Zeeuwse wegencategorisering

Categorisering van alle wegen vanuit gewenste verkeersfuncties
Lees meer

Samenwerking tussen de ROCOV's in Oost Nederland

In de oostelijke provincies werken de betrokken reizigersoverleggen al langer samen en hebben we onderzocht...
Lees meer

Meer consumenteninvloed in Zuid-Hollands OV

Meer relatie en uitwisseling tussen provincie en regionale reizigersoverleggen
Lees meer

Maatschappelijke baten van deelfietsen

Een case om de maatschappelijke baten van deelfietsen te bepalen aan de hand van een concreet plan
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Gemeentelijk fietsbeleid in Noord-Brabant

Onderzoek naar kwaliteit in lokaal fietsbeleid en ondersteuningsbehoeften bij ambtenaren
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Fietspromotie Rotterdam

Doelgroepen centraal in stimulering van fietsgebruik
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie
Lees meer

Conferenties fietsbeleid Noord-Brabant

Inhoudelijke verzorging van het conferentieprogramma
Lees meer

Kennisbank Fietsberaad

Digitale overzichten van fietskennis in Nederland en inmiddels ook Vlaanderen
Lees meer

Fiets voor nummerplaat

Auto inleveren en groene vervoerwijzen in ruil krijgen: een zinvolle maatregel?
Lees meer

Evaluatie ReisWijzer

Effecten van reisinformatie op voertuigverliesuren
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Fietsbudgetten van decentrale overheden

Orde van grootte helderheid over bestedingen aan fietsverkeer
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.