Gemeentelijk fietsbeleid in Noord-Brabant

Onderzoek naar kwaliteit in lokaal fietsbeleid en ondersteuningsbehoeften bij ambtenaren

De Provincie Noord-Brabant heeft een breed programma van fietsbeleid onder de naam Fiets in de Versnelling. In dat kader wilde de provincie in 2011 meer inzicht krijgen in wat er speelt bij gemeenten. Wij interviewden 28 gemeenten, groot en klein, de fiets- of verkeersambtenaar en bekeken daar de belangrijkste beleidsdocumenten. Conclusies:
- Gemeentelijk fietsbeleid in de Noord-Brabantse gemeenten is globaal gezien vooral volwassen en professioneel.
- Er is in het algemeen een aanzienlijk en stabiel maatschappelijk en politiek draagvlak voor gemeentelijk fietsbeleid.
- In ambtelijke capaciteit zit in het algemeen niet het grote probleem.
- Bij het overgrote deel van de gemeenten zijn de budgetten voor fietsbeleid niet echt problematisch.
- Op het meest klassieke terrein van fietsroutenetwerken is al zeer veel bereikt en de resterende opgave vaak gering.
- Fietsparkeren is bij alle grotere gemeenten een serieus, structureel onderwerp geworden.
- Promotie-activiteiten bij gemeenten nemen snel toe, maar tegelijk is op dit punt de roep om samenwerking het sterkst.
We formuleerden op basis van deze conclusies enkele acties voor de provincie, ter verdere stimulering van gemeentelijk fietsbeleid. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsbeleid samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.