Gemeentelijk fietsbeleid in Noord-Brabant

Onderzoek naar kwaliteit in lokaal fietsbeleid en ondersteuningsbehoeften bij ambtenaren

De Provincie Noord-Brabant heeft een breed programma van fietsbeleid onder de naam Fiets in de Versnelling. In dat kader wilde de provincie in 2011 meer inzicht krijgen in wat er speelt bij gemeenten. Wij interviewden 28 gemeenten, groot en klein, de fiets- of verkeersambtenaar en bekeken daar de belangrijkste beleidsdocumenten. Conclusies:
- Gemeentelijk fietsbeleid in de Noord-Brabantse gemeenten is globaal gezien vooral volwassen en professioneel.
- Er is in het algemeen een aanzienlijk en stabiel maatschappelijk en politiek draagvlak voor gemeentelijk fietsbeleid.
- In ambtelijke capaciteit zit in het algemeen niet het grote probleem.
- Bij het overgrote deel van de gemeenten zijn de budgetten voor fietsbeleid niet echt problematisch.
- Op het meest klassieke terrein van fietsroutenetwerken is al zeer veel bereikt en de resterende opgave vaak gering.
- Fietsparkeren is bij alle grotere gemeenten een serieus, structureel onderwerp geworden.
- Promotie-activiteiten bij gemeenten nemen snel toe, maar tegelijk is op dit punt de roep om samenwerking het sterkst.
We formuleerden op basis van deze conclusies enkele acties voor de provincie, ter verdere stimulering van gemeentelijk fietsbeleid. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland

100824 fietsinversnelling

Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu


Koos Louwerse
M: koos@tridee.euGerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.