Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie

In het kader van 'wijken voor de fiets' kregen wij in 2007 opdracht van de gemeente Den Haag om voor de wijk Transvaal een visie te ontwikkelen voor het langzaam verkeer, waarbij de opdracht was voor fietsers en voetganges een zo optimaal mogelijke situatie te realiseren. Wij voerden analyses uit naar de positie van de rijdende fiets, het fietsparkeren, looproutes, winkelen, spelen en verblijven. Vervolgens is aangegeven op welke wijze de situatie verbeterd zou kunnen worden. Deze oplossingsrichtingen zijn in een interactieve bijeenkomst besproken met een vertegenwoordiging van de bewoners, de gemeente, de projectorganisatie Transvaal, de Fietsersbond en woningbouwvereniging Staedion. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst zijn ideeën verder uitgewerkt en samengevoegd tot een visie met concrete keuzes:

De bedoelde wijkpleinen (Paul Krugerplein, kp Schalkburgerstraat/Kempstraat) uit het stedebouwkundig plan zijn ook daadwerkelijk pleinen waar ruimte is voor fietsparkeren, speelelementen en groen. Het profiel van de wijkontsluitingswegen (Paul Krugerstraat, Kempstraat (tussen Hobbemaplein en Schalk Burgerstraat), Schalk Burgerstraat) en randwegen (De La Reyweg, Monsterestraat en Hoefkade) wordt versmald voor auto's ten gunste van de fietsers en voetgangers. In drie onderscheiden deelgebieden worden maatregelen voor fietsparkeren (mogelijk in nieuwbouw van woningen en op straat soms ten koste van autoparkeren) en (ruimte voor) speelelementen (verdichten basisnetwerk) aanbevolen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.