Gemeentelijke fietsplannen

Een voorliefde voor de fiets binnen het totale verkeersbeleid

In lijn met onze voorliefde voor duurzame modi mochten we voor verschillende middelgrote steden een fietsbeleidsplan maken. We noemen Den Haag (centrum), Leiden, Den Bosch, Waddinxveen, Eindhoven en Goes. In deze plannen hadden en hebben we altijd vooral een goed oog voor de interactie met het overige verkeer. Je kunt geen goed fietsbeleid maken zonder het over auto-, OV- en voetgangersbeleid te hebben.

Een belangrijk aspect van fietsen in binnensteden is de interactie met voetgangers. Wij vonden eigenlijk steeds de bevestiging dat fiets en voetganger in winkelgebieden best samengaan. De routes naar de binnenstad toe konden steeds wel verbeterd worden. Het best lukte dat in Den Bosch, dat werd beloond met de titel Fietsstad. ‘Ons’ fietsplan werd op dat moment door de gemeente toegepast; we zijn daar nog steeds trots op. In andere gemeenten stelden we vele grote en kleine maatregelen voor. Altijd vóóraan lopend in de mogelijkheden, maar wel binnen de grenzen van wat realistisch haalbaar is. Eindhoven zocht bijvoorbeeld verbeteringen in de inregeling van de verkeerslichten, maar we accepteerden daar ook de beleidskeuze dat de stadsring ‘moest blijven draaien’ voor het autoverkeer. In Goes en Waddinxveen spitste het plan zich toe op een specifiek deelprobleem, respectievelijk: ‘hoe passeren we het spoor’ en ‘hoe brengen we eenduidigheid in de kruispuntoplossingen’?

Steeds schreven we de plannen na uitgebreide inventarisatie van de knelpunten onder alle belanghebbenden. Natuurlijk de gemeente en de fietsers(bond), maar ook ambtenaren van andere afdelingen, OV-bedrijf, ondernemers, binnenstadsmanagers, … Zoals we al schreven: een goed fietsplan is wat ons betreft breed gedragen en integraal onderdeel van het verkeersbeleid.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland

IMG 20170217 121551

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.