Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.

In opdracht van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) voerden we in 2008 een omvangrijke verkenning uit naar de mogelijkheden van deelfietsen in Antwerpen. Alle toen nog weinig coherente literatuur werd bestudeerd en de belangrijkste systemen in Europese landen werden bezocht. Met deze nieuwe kennis werden de hoofdkeuzes in systeemkenmerken voor Antwerpen onderbouwd. We ontwierpen, in een aantal scenario's, de functionele eisen: hoeveel stations, hoeveel fietsen, wat is een redelijke prijs? En wat kost het de gemeenschap? Nu bijna 10 jaar later is het Antwerpse deelfietssysteem één van de meer succesvolle systemen ter wereld. Opvallend is dat het goed gebruikt wordt in een stad waar sowieso al veel gefietst werd. De deelfietsen verlichten ook daadwerkelijk de fietsparkeerdruk bij het centraal station: veel Antwerpenaren gebruiken voor vrijwel alle verplaatsingen dagelijks hun eigen fiets, maar specifiek juist de deelfiets om naar het station te rijden.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Vlaanderen


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Evaluatie van deelfietsensysteem Villo!

Herhaalde tevredenheidsenquête over het fietsdeelsysteem van Brussel
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.