Fix the Mix op landelijke wegen

Na het grote succes van Fix the mix binnen de bebouwde kom onderzocht Fietsberaad Vlaanderen wat de...
Lees meer

Sint-Gillis-Waas zet in op de fiets in het mobiliteitsplan

De gemeente Sint-Gillis-Waas wil enkele thema’s van het huidige mobiliteitsplan verbreden en verdiepen,...
Lees meer

Studiedag Fix the Mix op landelijke wegen

0p 11 december stelde Fietsberaad Vlaanderen samen met TRIDÉE de aanpak gemengd verkeer op landelijke...
Lees meer

Mobiliteitsnota voor Huldenberg

Hoe maken we het mobiliteitsbeleid operationeel?
Lees meer

Fix the mix met ANPR

Doorgaand verkeer weren met ANPR-camera's, kan dat, werkt dat, en hoe dan? Cases en afwegingen op een...
Lees meer

Schoolmobiliteit Merksplas

Werken aan duurzamer en veiliger schoolverkeer
Lees meer

Veilig en prettig samen op de landbouwweg

In een LEADERproject testten gemeente Retie en buurgemeenten proefoplossingen uit voor samengebruik...
Lees meer

Fix the Mix!

Fietsen in gemengd verkeer: een kader voor fietsvriendelijke wijken.
Lees meer

Beleidsplan Ruimte Puurs-Sint-Amands

Mobiliteit en ruimte duidelijk verbonden in één plan
Lees meer

Betere fietskwaliteit voor de Neerveldstraat in opwijk

In Opwijk sluit een overweg. Daarom wil de gemeente fietsers een kwalitatief alternatief bieden. TRIDÉE...
Lees meer

Shared space – ook in dorpskernen

De openbare ruimte zo inrichten dat ze uitnodigt tot meer sociaal samengebruik. Dat is het uitgangspunt...
Lees meer

F4 fietssnelweg Gent-Antwerpen

Vorm geven aan de missing link op de fietssnelweg op het grondgebied van Zwijndrecht.
Lees meer

Rode rem stop snelheidsovertreders

Het beteugelen van snelheidsoverschrijdingen is niet eenvoudig. Naast herinrichting, drempels, asverschuivingen...
Lees meer

Schoolomgeving Meerhout – een nieuwe aanpak

TRIDÉE begeleidde de gemeente Meerhout bij de opstart van een participatief herinrichtingstraject voor...
Lees meer

Beter stappen en fietsen in Hoeilaart

De gemeente Hoeilaart wil wandelen en fietsen op haar grondgebied veiliger en aantrekkelijker maken....
Lees meer

Fiches rond proefopstellingen

Van voorbereidende stappen tot evaluatie
Lees meer

Fietsbeleidsplan Aarschot

Politiek, ambtenaren, Fietserbond, Fietsparlement en politie rond de tafel voor een nieuw fietsbeleidsplan.
Lees meer

Coaching verkeersveiligheid van lokale besturen

TRIDÉE begeleidde de afgelopen jaren meer dan veertig lokale besturen en achttien politiezones bij de...
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan Kortenaken

TRIDÉE begeleidde de gemeente Kortenaken met het maken van een nieuw mobiliteitsplan. Kortenaken investeerde...
Lees meer

Fietscongres: TRIDÉE is present!

De presentatie van Marjolein en Benedicte werd gefilmd op het Fietscongres Vlaanderen
Lees meer

Subsidies voor fietsbeleid – een nieuwe visie

TRIDÉE begeleidt Fietsberaad Vlaanderen in het uitwerken van een nieuwe visie rond fietssubsidies.
Lees meer

Mobiliteit in Oudenaarde – een nieuwe ambitie

Oudenaarde beweegt, als bloeiende kleinstedelijke pool aan de Schelde in de regio Vlaamse Ardennen.
Lees meer

Kalmthout Franseweg

Hoe maken we een fietsroute over een bedrijventerrein goed fietsbaar?
Lees meer

Richtlijnen voor fietsstraten en fietszones

Voor Fietsberaad Vlaanderen werkte TRIDÉE een advies uit voor fietsstraten en fietszones, met successfactoren...
Lees meer

Mobiliteit in Haacht – een frisse kijk

Gemeente Haacht wil een frisse kijk op haar mobiliteit. Dat doet ze sinds 1999 om de tien jaar.
Lees meer

Parkeren in de stationsomgeving van Dendermonde

De stad Dendermonde heeft TRIDÉE aangesteld om een parkeerstrategie uit te werken voor de stationsomgeving....
Lees meer

Verkeersveiligheid sites Lanxess in de Antwerpse haven

TRIDÉE is door Lanxess gevraagd om de verkeersveiligheid in kaart te brengen op twee sites in de Antwerpse...
Lees meer

Beeldkwaliteitsplan centrum Schoten

TRIDÉE ondersteunt Omgeving en The Middle Men bij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum...
Lees meer

Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vroeg aan TRIDÉE om de aanpak van zijn speelstraten te evalueren.
Lees meer

Welke plek voor de speed pedelec?

Kort onderzoekstraject in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen
Lees meer

Combimobiliteit in landelijke gebieden, hoe begin je er aan?

TRIDÉE heeft een methodiek ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het uitwerken van combimobiliteit in...
Lees meer

Groot Kloosterland vandaag en (over)morgen

Fix The Mix in praktijk in Sint-Niklaas
Lees meer

Een Tour de Force voor Vlaanderen?

Vlaanderen wil een schaalsprong in fietsbeleid
Lees meer

Zoersel streeft naar duurzame mobiliteit

We helpen de gemeente om belangrijke hedendaagse thema’s op te nemen in een nieuw mobiliteitsplan
Lees meer

TRIDÉE helpt evenwichtige keuzes maken

We adviseerden Hasselt over het al dan niet instellen van tweerichtingsverkeer en de keuze voor fietsvoorzieningen
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Actieplan verkeersveiligheid

16 Antwerpse gemeenten hebben een actieplan klaar en gaan nu op weg naar nul verkeersslachtoffers.
Lees meer

Fietsroutekaart Aarschot

Stad Aarschot krijgt een fietsroutekaart om de veiligste fietsroutes aan haar scholieren aan te bevelen
Lees meer

Vergevingsgezinde infrastructuur

Op weg naar vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers
Lees meer

Parkeerbeleidsplan Maaseik

Een nieuwe dynamiek voor het parkeerbeleid.
Lees meer

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.
Lees meer

Ontwerpadviezen fietsinfrastructuur

Op weg richting concrete resultaten op straat.
Lees meer

Omleidingweg Hansbeke

Varianten in multicriteria aanpak afwegen
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Veilige schoolomgevingen in Wevelgem

Vier proefopstellingen verbeterd
Lees meer

Lokaal OV in Antwerpse gemeenten

Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel zoeken betaalbare OV-dienst
Lees meer

Afwegingskader verhoging maximumsnelheid landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen toelaten op 80km-wegen als ze harder mogen rijden?
Lees meer

Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder...
Lees meer

Gemeentelijke mobiliteitsplannen in Vlaanderen

Verbreden en verdiepen, en soms vernieuwen, in een duurzaam planvormingsproces
Lees meer

Fietsparkeerplan Antwerpen

Passend fietsparkeeraanbod in alle segmenten
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.