Parkeerbeleidsplan Maaseik

Een nieuwe dynamiek voor het parkeerbeleid.

De stad Maaseik wil een gedifferentieerde visie formuleren: het centrum en de kernen erbuiten vergen immers een andere aanpak. Deze visie moet ook gedragen zijn en daarom worden van bij het begin er vele actoren in het proces betrokken.

Het parkeerbeleid in Maaseik begint niet van een blanco blad. Er zijn al maatregelen in voege en ook al investeringen gedaan. We vertrekken dus vanuit het bestaande beleid, analyseren de sterke punten en de problemen en stellen wijzigingen voor die de nieuwe parkeervisie ondersteunen.


Thema's:

beleidsplannen verkeer & ruimte burgerparticipatie

map maaseik

Contactpersonen:

Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.