Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.

We hielpen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een update van de wegenspecialisatie (bijna een synoniem voor wegencategorisering) om de multimodale vervoersnetwerken beter op elkaar af te stemmen. De wegenspecialisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dateerde van 1995 en werd door praktijkmensen uit de mobiliteit niet meer werkbaar beschouwd om een multimodaal stedelijk vervoerssysteem uit te bouwen. De los van elkaar uitgetekende netwerken en normen leidden in de praktijk tot onmogelijke opgaven van ruimteverdeling op straat. Daar lijden alle vervoerwijzen en alle netwerken onder, en ook de kwaliteit van de openbare ruimte.

Wij werkten een voorstel voor een nieuwe multimodale specialisatie uit met als kern vijf kaarten die structurerende netwerkassen bepalen voor auto, openbaar vervoer, stappen, trappen en zwaar vervoer. Via een intensief proces met expertateliers werden die netwerken zo uitgetekend dat ze performant zijn, goed met elkaar verknoopt, leesbaar en realistisch te verwezenlijken in de openbare ruimte. Een aanvullende matrix vertaalt dit in principes voor weginrichting en wegbeheer in de vorm van een toolbox. Het geheel spoort met de ruimtelijke visie van het ontwerp Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en werd bijgestuurd door breedtetoetsen (GIS) en simulaties (gewestelijk multimodaal model).

Een hoofddoelstelling is verkeersluwe mazen creëren, gebieden van lokale straten waar de openbare ruimte wordt versterkt en het circulatieplan stappers, trappers en openbaar vervoer zal bevoordelen. Het geheel is een operationeel toekomstbeeld naar 2025 toe, dat een nieuwe koers kan inzetten en de sluitsteen worden van het uit te werken Gewestelijk Mobiliteitsplan.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90fietsbare stad

OV

Autobereikbare stad

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.