Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.

We hielpen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een update van de wegenspecialisatie (bijna een synoniem voor wegencategorisering) om de multimodale vervoersnetwerken beter op elkaar af te stemmen. De wegenspecialisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dateerde van 1995 en werd door praktijkmensen uit de mobiliteit niet meer werkbaar beschouwd om een multimodaal stedelijk vervoerssysteem uit te bouwen. De los van elkaar uitgetekende netwerken en normen leidden in de praktijk tot onmogelijke opgaven van ruimteverdeling op straat. Daar lijden alle vervoerwijzen en alle netwerken onder, en ook de kwaliteit van de openbare ruimte.

Wij werkten een voorstel voor een nieuwe multimodale specialisatie uit met als kern vijf kaarten die structurerende netwerkassen bepalen voor auto, openbaar vervoer, stappen, trappen en zwaar vervoer. Via een intensief proces met expertateliers werden die netwerken zo uitgetekend dat ze performant zijn, goed met elkaar verknoopt, leesbaar en realistisch te verwezenlijken in de openbare ruimte. Een aanvullende matrix vertaalt dit in principes voor weginrichting en wegbeheer in de vorm van een toolbox. Het geheel spoort met de ruimtelijke visie van het ontwerp Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en werd bijgestuurd door breedtetoetsen (GIS) en simulaties (gewestelijk multimodaal model).

Een hoofddoelstelling is verkeersluwe mazen creëren, gebieden van lokale straten waar de openbare ruimte wordt versterkt en het circulatieplan stappers, trappers en openbaar vervoer zal bevoordelen. Het geheel is een operationeel toekomstbeeld naar 2025 toe, dat een nieuwe koers kan inzetten en de sluitsteen worden van het uit te werken Gewestelijk Mobiliteitsplan.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 fietsbare stad

OV

Autobereikbare stad

Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Evaluatie ReisWijzer

Effecten van reisinformatie op voertuigverliesuren
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.