Voetgangersmanagers voor Brussel

TRIDÉE leidt opnieuw ambtenaren op in voetgangersbeleid, in opdracht van Brussel Mobiliteit.
Lees meer

Good Move: Nieuwe mobiliteitsstrategie voor Brussel

Een nieuw élan voor het Brusselse mobiliteitsbeleid
Lees meer

Snelcursus duurzame mobiliteit

Een in-house opleiding in duurzame mobiliteit voor bedrijf Lombardi
Lees meer

Fietsmanagers voor Brussel

TRIDÉE leidt opnieuw ambtenaren op in fietsbeleid, in opdracht van Brussel Mobiliteit.
Lees meer

Mobiliteitsadviseurs opleiden voor Brussel

Ruim tien jaar al is TRIDÉE programmacoördinator en docent in de CEMA-opleiding in opdracht van Brussel...
Lees meer

Staten Generaal Verkeersveiligheid Brussel

Grondslagen voor een verkeersveiligheidsplan 2021-2030 in Brussel
Lees meer

Beleidsonderzoek rond speed-pedelecs

Onderzoek als basis voor het toekomstig Brussels beleid rond speed-pedelecs
Lees meer

Move Anderlecht

Gemeente Anderlecht vertaalt GoodMove in lokale actie.
Lees meer

Brussels BYPAD Forum

Begeleiding Gewest en Gemeenten om fietsen hoog op de agenda te zetten in Brussel.
Lees meer

Visserijwijk verkeersluw

Nadat de Fraiteurbrug in Elsene eenrichting werd, nam het verkeer elders toe, onder meer in de Visserijwijk....
Lees meer

Betere fietsroutes in Elsene

TRIDÉE toetste gemeentelijke fietsroutes in Elsene op hun fietsbaarheid en leverde concrete verbetervoorstellen.
Lees meer

Verkeersluw circulatieplan voor Roodebeek

Roodebeek is één van de vijftig mazen die verkeersluwer moeten worden, zo bepaalde het Brusselse mobiliteitsplan...
Lees meer

Strategie fietsstimulering in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil weten hoe het fietsgebruik doelgerichter kan stimuleren, op welke...
Lees meer

Verkeersluw circulatieplan voor de Cité Moderne

De gemeente Sint-Agatha-Berchem wil de Cité Moderne “opnieuw betoveren” via een duurzaam wijkcontract....
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Diagnose Mobiliteit Anderlecht

Focus op lokale expertise, participatie en gericht onderzoek.
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Verkeersluwe maas in Sint-Gillis (Brussel)

Uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move
Lees meer

Autoluwe maas in Jette

TRIDÉE werkte in de visie van Good Move aan een eerste autoluwe maas.
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer

Evaluatie en vooruitblik fietsbeleid Brussels Gewest

Nieuwe hefboomacties door 100 stakeholders onderschreven
Lees meer

Brussels BYPAD Forum

Begeleiding van het overlegplatform rond het thema Fiets voor het Brussels Gewest, de gemeenten en de...
Lees meer

Taxibeleidsplan 2011-2014 voor Brussel

Taxi als volwaardige vervoermogelijkheid in de stedelijke agglomeratie
Lees meer

Referentiekader intermodaliteit MIVB

Brussels MIVB kijkt systematisch naar intermodaliteit
Lees meer

Evaluatie Brusselse Fietspunten

Tevredenheidsenquête onder de klanten van de vier CyCLO-fietspunten
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Evaluatie van deelfietsensysteem Villo!

Herhaalde tevredenheidsenquête over het fietsdeelsysteem van Brussel
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.