Fietsbaarheid in Elsene

TRIDÉE toetst gemeentelijke fietsroutes in Elsene op hun fietsbaarheid.

De gemeente Elsene heeft hoge ambities op het gebied van fietsbeleid. In de algemene beleidsverklaring staat uitdrukkelijk dat de infrastructuur en het fietsnetwerk moeten worden verbeterd door het aantal duidelijk zichtbare, leesbare en doorgaande fietsroutes, met een hoog niveau van veiligheid en comfort, uit te breiden
De gemeente heeft in haar fietsplan al een aantal relevante routes aangegeven, andere moeten nog worden gevalideerd. Het fietsroutenetwerk beperkt zich niet tot fietspaden, aangezien fietsers op de meeste te bestuderen routes de weg moeten delen met het gemotoriseerde verkeer.
Deze doelstellingen ten gunste van de fiets liggen in de lijn van de logica van het plan "Good Move", namelijk het tot rust brengen verkeersluw maken van wijken en het herverdelendelen van de openbare ruimte ten gunste van voetgangersruimten en andere vervoerswijzen als alternatief voor de personenauto de meer duurzame modi (stappers, trappers en openbaar vervoer)

De missie opdracht van Tridée is verdeeld in 3 fasen doorloopt 3 grote fase

  • Verkenning van de locatie en onderzoek naar de studiegegevens analyse van bestaande gegevens (snelheid, ongevallencijfers, verplaatsingspolen. attractiepolen
  • Netwerkanalyse: Identificeren of valideren van nieuwe gemeentelijke fietsroutes, met betrokkenheid van fietsgebruikers.
  • Analyse van de huidige fietsbaarheid van de als relevant aangemerkte routes en uitwerking van concrete voorstellen ter verbetering van de veiligheid, het comfort en de zichtbaarheid herkenbaarheid van de routes op korte, middellange en lange termijn.

Het is ook de bedoeling dat in In elke fase wordt samengewerkt, met vertegenwoordigers van de gebruikers, de administratie en het college, de politiezone en de stad Brussel, Brussel Mobiliteit en vertegenwoordigers van de minister bevoegd voor mobiliteit, verkeersveiligheid en openbare werken.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Brussel Fietsinfrastructuur


Contactpersonen:

Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Opleiding mobiliteitsadviseurs Brussel

CEMA-opleiding geactualiseerd en reeds diverse jaren uitgevoerd
Lees meer

Evaluatie Brusselse Fietspunten

Tevredenheidsenquête onder de klanten van de vier CyCLO-fietspunten
Lees meer

Referentiekader intermodaliteit MIVB

Brussels MIVB kijkt systematisch naar intermodaliteit
Lees meer

Good Move: Nieuwe mobiliteitsstrategie voor Brussel

Een nieuw élan voor het Brusselse mobiliteitsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.