Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.

Het Fietsberaad in Vlaanderen bestond nog niet lang en koos voor zijn eerste workshop-onderwerp ‘Fietsstraten’. Vanuit onze expertise in Nederland én Vlaanderen konden wij daar perfect een bijdrage aan leveren. We hadden de inhoudelijke kennis, we konden de actoren samenbrengen en de fietsstraten ook beoordelen in bredere context dan alleen verkeerskundig. We voerden een onderzoek uit door een belronde langs verschillende Vlaamse steden met ervaring met fietsstraten. Zij vertelden over intensiteiten, breedtes, profielen en ervaringen. Wij zochten en vonden de grote lijn, vergeleken de situatie in Vlaanderen met die in Nederland. De presentatie die we hiervan maakten, zorgde voor een levendige discussie in Brussel waar wij met drie mensen bij aanwezig waren. Het opvallendste verschil is dat Nederlandse fietsstraten geen inhaalverbod kennen terwijl het in Vlaanderen verboden is fietsers met de auto in te halen. Met de uitkomsten van de discussie schreven wij onze onderzoeksresultaten om naar een leesbare publicatie om kennis over fietsstraten verder te verspreiden.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Fietsinfrastructuur

foto niet rechtenvrij vb

Contactpersonen:


Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

1

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Interlokale fietsverbindingen Amersfoort-Hoevelaken en –Soest

Snelfietsroutes avant la lettre
Lees meer

Oversteekongevallen fietsers en ontvlechting van netwerken

Toepasbare kennis over verkeersveiligheid voor fietsers.
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.