Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?

Eén van onze fietsinfra-experten Benjamin Schaipp adviseert de Gemeente Rotterdam tot eind 2018 over het op te stellen fietsrouteprogramma voor de komende jaren. Op korte termijn krijgen een aantal prioritaire fietsrouteprojecten subsidie en wordt hun uitvoering ingepland in 2019. Daarna wordt met de betrokken afdelingen van gemeente Rotterdam afgestemd welke fietsrouteprojecten het meest aan fietsgebruik, -veiligheid en -comfort bijdragen. Leuke opdracht en goed voor de Rotterdammers!


Thema's:

fietsbeleid fietsinfrastructuur


Contactpersonen:

Benjamin Schaipp
M: benjamin@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.