Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?

Eén van onze fietsinfra-experten Benjamin Schaipp adviseerde de Gemeente Rotterdam in 2018 en 2019 over het op te stellen fietsrouteprogramma voor de komende jaren. Op korte termijn kregen een aantal prioritaire fietsrouteprojecten subsidie en hun uitvoering moest worden ingepland. Daarna werd met de betrokken afdelingen van gemeente Rotterdam afgestemd welke fietsrouteprojecten het meest aan fietsgebruik, veiligheid en comfort bijdragen. Leuke opdracht en goed voor de Rotterdammers!


Thema's:

Nederland Fietsinfrastructuur Fietsbeleid

rotterdam

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Maatschappelijke baten van deelfietsen

Een case om de maatschappelijke baten van deelfietsen te bepalen aan de hand van een concreet plan
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.