Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?

Eén van onze fietsinfra-experten Benjamin Schaipp adviseerde de Gemeente Rotterdam in 2018 en 2019 over het op te stellen fietsrouteprogramma voor de komende jaren. Op korte termijn kregen een aantal prioritaire fietsrouteprojecten subsidie en hun uitvoering moest worden ingepland. Daarna werd met de betrokken afdelingen van gemeente Rotterdam afgestemd welke fietsrouteprojecten het meest aan fietsgebruik, veiligheid en comfort bijdragen. Leuke opdracht en goed voor de Rotterdammers!
Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.