Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Beleidsonderzoek rond speed pedelecs

TRIDÉE doet onderzoek om het toekomstig Brussels beleid rond speed pedelecs goed te oriënteren.
Lees meer

Gemeentelijke fietsplannen

Een voorliefde voor de fiets binnen het totale verkeersbeleid
Lees meer

Advisering Fiets en Verkeersveiligheid Amsterdam

We zijn trots om fietshoofdstad Amsterdam te kunnen adviseren over het realiseren van hun beleidsplannen!
Lees meer

Fix the Mix!

Fietsen in gemengd verkeer: een kader voor fietsvriendelijke wijken.
Lees meer

Vergelijking van fietssteden: langdurig en integraal

Gebundelde artikelen over de ontwikkeling van fietsgebruik en fietsbeleid in Europese steden
Lees meer

Fietsbeleidsplan Den Helder

Den Helder wil de meest fietsvriendelijke stad van Nederland worden. TRIDÉE geeft deze ambitie mee vorm!
Lees meer

Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzoekt de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.
Lees meer

Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus...
Lees meer

Evaluatie en vooruitblik fietsbeleid Brussels Gewest

Nieuwe hefboomacties door 100 stakeholders onderschreven
Lees meer

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Fietsroutekaart Aarschot

Stad Aarschot krijgt een fietsroutekaart om de veiligste fietsroutes aan haar scholieren aan te bevelen
Lees meer

Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid? Wij onderzoeken het!
Lees meer

Fietspotentieel N201 Provincie Utrecht

Provincie Utrecht bekijkt het fietspotentieel op de belangrijke verbindingsweg N201 in het kader van...
Lees meer

Snelfietsroutes Provincie Groningen

Oplossing voor knelpunten op de geplande snelfietsroute.
Lees meer

Fietsbeleidsplan Aarschot

Politiek, ambtenaren, Fietserbond, Fietsparlement en politie rond de tafel voor een nieuw fietsbeleidsplan.
Lees meer

Brussels BYPAD Forum

Begeleiding van het overlegplatform rond het thema Fiets voor het Brussels Gewest, de gemeenten en de...
Lees meer

Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.
Lees meer

Netwerkmanager F10

Ambitieuse Nederlandse fietssteden onder begeleiding van TRIDÉE
Lees meer

Vervolgadviezen fietsbeleid Eindhoven

Als een beleidsplan eenmaal op tafel ligt, kunnen wij er ook voor helpen zorgen dat dit goed opgevolgd...
Lees meer

Fietsbaarheid Luxemburg-Frankrijk

TRIDÉE ontwikkelt fietsbaarheidskaarten en fietsroutenetwerken voor Luxemburgse en Noord-Franse gemeenten....
Lees meer

Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland
Lees meer

Provinciale fietsbeleidsplannen

Beleidsimpuls Overijssel, fietsnetwerk Zeeland, fietsbeleidsplan Zuid-Holland
Lees meer

Veiligheid RijnGouweLijn door Leiden

Fietsroutes en fietsveiligheid versus een tramlijn door het centrum
Lees meer

PRESTO

Europa-breed overzicht van ervaringen en richtlijnen in fietsstimulering
Lees meer

Gemeentelijk fietsbeleid in Noord-Brabant

Onderzoek naar kwaliteit in lokaal fietsbeleid en ondersteuningsbehoeften bij ambtenaren
Lees meer

Fietspromotie Rotterdam

Doelgroepen centraal in stimulering van fietsgebruik
Lees meer

Conferenties fietsbeleid Noord-Brabant

Inhoudelijke verzorging van het conferentieprogramma
Lees meer

Themabijeenkomsten fietsbeleid

Voor het Fietsberaad 50 keer bijeenkomsten over concrete fietskennis
Lees meer

Kennisbank Fietsberaad

Digitale overzichten van fietskennis in Nederland en inmiddels ook Vlaanderen
Lees meer

Fietsbudgetten van decentrale overheden

Orde van grootte helderheid over bestedingen aan fietsverkeer
Lees meer

Fietsbeleid in Tsjechië

Langere tijd meehelpen in de eerste stapjes van een landelijk fietsbeleid
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatiie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.