Advisering Fiets en Verkeersveiligheid Amsterdam

We zijn trots om fietshoofdstad Amsterdam te kunnen adviseren over het realiseren van hun beleidsplannen!
Lees meer

Welke plaats voor de elektrische bakfiets?

Wanneer kunnen e-bakfietsen mengen met fietsers en wanneer rijden ze liever op de rijbaan? Welke opties...
Lees meer

Inventarisatie fietsmaatregelen F10-steden

Hoe maken tien Nederlandse steden een echte sprong voorwaarts voor de fiets?
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Campagne ‘Zet de fiets op 1’

‘Zet de fiets op 1’ in de nieuwe bestuursakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart...
Lees meer

Beleidsonderzoek rond speed-pedelecs

Onderzoek als basis voor het toekomstig Brussels beleid rond speed-pedelecs
Lees meer

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Audits fietsbeleid in Waalse steden en gemeenten

TRIDÉE voert audits uit van het gemeentelijk fietsbeleid in Wallonië.
Lees meer

Strategie fietsstimulering in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil weten hoe het fietsgebruik doelgerichter kan stimuleren, op welke...
Lees meer

Fix the Mix!

Fietsen in gemengd verkeer: een kader voor fietsvriendelijke wijken.
Lees meer

Brussels BYPAD Forum 2019-2020

Begeleiding Gewest en Gemeenten om fietsen hoog op de agenda te zetten in Brussel.
Lees meer

Advies fietssnelwegen in binnen- en buitenland

In 2019 adviseren we Rotterdam en het Zwitserse Winterthur.
Lees meer

Fietslogistiek lokaal stimuleren

Wat kunnen (lokale) overheden doen?
Lees meer

Nieuw Waals fietsactieplan

Het Waals Gewest bereidt een nieuw fietsactieplan voor, onder de noemer Wallonie Cyclable.
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid?
Lees meer

Fietsbeleidsplan Aarschot

Politiek, ambtenaren, Fietserbond, Fietsparlement en politie rond de tafel voor een nieuw fietsbeleidsplan.
Lees meer

Provinciale fietsbeleidsplannen

Beleidsimpuls Overijssel, fietsnetwerk Zeeland, fietsbeleidsplan Zuid-Holland
Lees meer

BYPAD audits in Wallonië

TRIDÉE begeleidt gemeenten bij het evalueren van hun fietsbeleid
Lees meer

Rapport Fietsstraten en Fietszones

TRIDÉE werkte mee aan het rapport in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen
Lees meer

Fietscongres: TRIDÉE is present!

De presentatie van Marjolein en Benedicte werd gefilmd op het Fietscongres Vlaanderen
Lees meer

TRIDÉE maakt fietsplan Charleroi

Charleroi gaat voor een BYPAD Audit en fietsplan om het fietsbeleid richting te geven
Lees meer

Subsidies voor fietsbeleid – een nieuwe visie

TRIDÉE begeleidt Fietsberaad Vlaanderen in het uitwerken van een nieuwe visie rond fietssubsidies.
Lees meer

BYPAD en fietsplan voor ’s Gravenbrakel

’s Gravenbrakel wil vooruit met de fiets.
Lees meer

Richtlijnen voor fietsstraten en fietszones

Fietsberaad Vlaanderen heeft TRIDÉE gevraagd voor een kort onderzoeksproject rond de actualisering van...
Lees meer

Agendasetting Tour de Force

Tour de Force wil de waarde van fietsgebruik onder de aandacht brengen van politici en bestuurders van...
Lees meer

F10-netwerk van Nederlandse fietssteden

Ambitieuze Nederlandse fietssteden onder begeleiding van TRIDÉE
Lees meer

Schoolmobiliteit Merksplas

Werken aan duurzamer en veiliger schoolverkeer
Lees meer

Verbetering fietscorridor Voorschoten-Leiden

TRIDÉE onderzocht de maatregelen, kosten en effecten van fietsverbeteringen
Lees meer

BYPAD Audit 's Gravenbrakel

We kijken samen met de lokale actoren naar de huidige en toekomstige stand van zaken van het fietsbeleid
Lees meer

Evaluatie fietsplan Provincie Zuid-Holland

TRIDÉE zorgt voor de tweejaarlijkse evaluatie van het fietsbeleid
Lees meer

Autoluwe maas in Jette

TRIDÉE werkt in de visie van Good Move aan een eerste autoluwe maas.
Lees meer

Fietsers in voetgangersgebieden

Een opdracht voor CROW om beter onderbouwde beslissingen te nemen
Lees meer

Welke plek voor de speed pedelec?

Kort onderzoekstraject in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen
Lees meer

Evaluatie fietsbeleid Haarlem

Wat is er de afgelopen jaren bereikt en is dat voldoende voor de toekomst?
Lees meer

Groot Kloosterland vandaag en (over)morgen

Fix The Mix in praktijk in Sint-Niklaas
Lees meer

Advies snelfietsroutes Winterthur

Voor het Zwitserse Winterthur hebben we advies en ontwerp opgesteld voor snelfietsroutes
Lees meer

Een Tour de Force voor Vlaanderen?

Vlaanderen wil een schaalsprong in fietsbeleid
Lees meer

Actieplan Fiets gemeente Teylingen

TRIDÉE begeleidt Teylingen in een participatief proces om een nieuw actieplan op te stellen.
Lees meer

Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzocht de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.
Lees meer

Amsterdam autoluw

TRIDÉE adviseert op het snijvlak van de verschillende duurzame modi en voor de Agenda Autoluw.
Lees meer

De toekomst van het fietspad

Expert meeting van gemeenten, provincies, kennis- en belangenorganisaties.
Lees meer

Fietsbeleidsplan Den Helder

Den Helder wil de meest fietsvriendelijke stad van Nederland worden. TRIDÉE geeft deze ambitie mee vorm!
Lees meer

Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus...
Lees meer

Evaluatie en vooruitblik fietsbeleid Brussels Gewest

Nieuwe hefboomacties door 100 stakeholders onderschreven
Lees meer

Fietsroutekaart Aarschot

Stad Aarschot krijgt een fietsroutekaart om de veiligste fietsroutes aan haar scholieren aan te bevelen
Lees meer

Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?
Lees meer

Fietspotentieel N201 Provincie Utrecht

Provincie Utrecht bekijkt het fietspotentieel op de belangrijke verbindingsweg N201 in het kader van...
Lees meer

Snelfietsroutes Provincie Groningen

Oplossing voor knelpunten op de geplande snelfietsroute.
Lees meer

Brussels BYPAD Forum

Begeleiding van het overlegplatform rond het thema Fiets voor het Brussels Gewest, de gemeenten en de...
Lees meer

Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.
Lees meer

Vervolgadviezen fietsbeleid Eindhoven

Als een beleidsplan eenmaal op tafel ligt, kunnen wij er ook voor helpen zorgen dat dit goed opgevolgd...
Lees meer

Fietsbaarheid Luxemburg-Frankrijk

TRIDÉE ontwikkelt fietsbaarheidskaarten en fietsroutenetwerken voor Luxemburgse en Noord-Franse gemeenten....
Lees meer

Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland
Lees meer

Veiligheid RijnGouweLijn door Leiden

Fietsroutes en fietsveiligheid versus een tramlijn door het centrum
Lees meer

Gemeentelijke fietsplannen

Een voorliefde voor de fiets binnen het totale verkeersbeleid
Lees meer

Vergelijking van fietssteden: langdurig en integraal

Gebundelde artikelen over de ontwikkeling van fietsgebruik en fietsbeleid in Europese steden
Lees meer

PRESTO

Europa-breed overzicht van ervaringen en richtlijnen in fietsstimulering
Lees meer

Gemeentelijk fietsbeleid in Noord-Brabant

Onderzoek naar kwaliteit in lokaal fietsbeleid en ondersteuningsbehoeften bij ambtenaren
Lees meer

Fietspromotie Rotterdam

Doelgroepen centraal in stimulering van fietsgebruik
Lees meer

Conferenties fietsbeleid Noord-Brabant

Inhoudelijke verzorging van het conferentieprogramma
Lees meer

Themabijeenkomsten fietsbeleid

Voor het Fietsberaad 50 keer bijeenkomsten over concrete fietskennis
Lees meer

Kennisbank Fietsberaad

Digitale overzichten van fietskennis in Nederland en inmiddels ook Vlaanderen
Lees meer

Fietsbudgetten van decentrale overheden

Orde van grootte helderheid over bestedingen aan fietsverkeer
Lees meer

Fietsbeleid in Tsjechië

Langere tijd meehelpen in de eerste stapjes van een landelijk fietsbeleid
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatiie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.