Fietsbudgetten van decentrale overheden

Orde van grootte helderheid over bestedingen aan fietsverkeer

Op landelijk niveau is de fiets na 2000 geleidelijk steeds meer in de politieke belangstelling komen te staan. In de Kamer werd in 2010 de Minister gevraagd naar de inzet van decentrale overheden. Daarover handelt dit project: Duidelijk moest worden welk bedrag door Nederlandse gemeenten, stadsregios en provincies worden besteed aan fietsbeleid/fietsverkeer. En aan wel type projecten/activiteiten die bestedingen gedaan worden. Wij voerden dit onderzoek uit door op grote schaal bestedings-gegevens te verzamelen van Rijk, provincies, stadsregios, waterschappen en (steekproefgewijs) gemeenten. Analyse en raportage draaiden om een systematisch onderscheiden van alle uitgaven: niks vergeten en niks dubbel tellen.  

We becijferden dat er door de gezamenlijke overheden per jaar in totaal minstens € 410 mln aan fietsverkeer wordt uitgeven. Het grootste deel van de € 410 mln (75%) wordt uiteindelijk door gemeenten uitgegeven, maar dan wel met inbegrip van aanzienlijke subsidiebedragen van vooral provincies en stadsregio’s (BDU-geld). Beschouwd naar initieel budgetbesteder is het aandeel van gemeenten, als voornaamste subsidieontvangers, beduidend kleiner (50%) en het aandeel van Rijk (12%), provincies (24%) en vooral stadsregio’s (12%) veel groter.

Al met al gaat het goed met overheidsbestedingen aan fietsverkeer in vergelijking met 15 en 20 jaar geleden. Steeds meer BDU-geld gaat naar fietsverkeer en alle overheden samen geven meer uit aan fietsverkeer.

Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland

25f13f5d853ca46d4e62838bc19fd803

Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.