Evaluatie van deelfietsensysteem Villo!

Herhaalde tevredenheidsenquête over het fietsdeelsysteem van Brussel

Villo is de publieke fiets van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Villo-systeem werd opgericht in mei 2009 en is nu operationeel sinds 8 jaar. Het Villo-systeem startte met 2.400 fietsen en 174 stations in de eerste kroon. Inmiddels zijn er ca. 4.259 fietsen en 355 stations verspreid tussen het centrum en de tweede kroon.

Een eerste klantentevredenheidsenquête werd door ons in 2012 uitgevoerd bij 600 gebruikers en 200 niet-gebruikers - toen en nu in samenwerking met bureau M.A.S. voor het veldwerk. Vijf jaar na de eerste enquête voerden we een herhaling uit, in apri-mei 2017. Ruim 800 gebruikers en 200 niet-gebruikers werden op de straat bevraagd via een face-to-face enquête.

Ten opzichte van 2012 is er in de kenmerken van gebruikers en gebruik veel veranderd: autolozen van 51% naar 70% (bij niet-gebruikers ongewijzigd); MIVB-abonnementhouders van 39% naar 66%; Villo-gebruik via jaarabonnement van 81% naar 49%. Minder verschillende is de intensiteit van het gebruik gewijzigd: ‘vrijwel dagelijks’ van 40% naar 38%. De meeste geenqueteerde gebruikers zijn nieuwe gebruikers, die minder dan een jaar de Villo kennen (75%). Omdat het totaal aantal gebruikers van Villo stabiel is, doet dit vermoeden dat er veel verloop is in het klantenbestand.

In het gebruik zijn de veranderingen groot en moeilijk te doorgronden. Veel meer OV-natransport (van 18% naar 30) en veel minder hoofdverplaatsingen (van 68% naar 37%) en toch langere afstanden (72% in plaats van 48% boven 2 km).

Iets meer dan de helft van de gevraagde gebruikers geeft aan dat ze meer fietsen sinds ze Villo gebruiken. Er zijn zelfs 16,5% van de respondenten (zie tabel hieronder) die begonnen zijn in Brussel te fietsen dankzij Villo. In 2012 was dit nochtans hoger, met 82% die meer fietsten sinds ze Villo gebruikten en 49,8% die met Villo begonnen zijn te fietsen.

Wat de waardering betreft: De tevredenheid van de gebruikers is op diverse aspecten bevraagd. Uit deze enquête blijkt dat de algemene tevredenheid van de gebruikers erg hoog blijft, en zelfs hoger is geworden met een gemiddelde cijfer van 8,4 op 10. Bovendien blijken de twee problemen die in 2012 vastgesteld waren, in 2017 geen zorg meer te zijn. Twee andere aspecten blijken nu problematischer te zijn, namelijk de kwaliteit en staat/onderhoud van de fietsen. In 2012 waren de klanten het minst tevreden over twee aspecten, betreffen het gebrek aan plaatsen om een fiets terug te plaatsen (score van 6,8/10 met bijna 20% ontevreden gebruikers) en het tekort aan beschikbare Villo-fietsen (7,1/10 met meer dan 10% ontevreden). Vijf jaren later blijkt de beschikbaarheid van voldoende fietsen en plaatsen geen groot probleem meer te zijn, aangezien de hoge tevredenheidsscore van 7,9/10 en het lage percentage ontevreden gebruikers ( < 3%).


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Brussel

villo

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.