Vergelijking van fietssteden: langdurig en integraal

Gebundelde artikelen over de ontwikkeling van fietsgebruik en fietsbeleid in Europese steden

In het blad Fietsverkeer, tijdschrift van het Nederlandse Fietsberaad, verschenen de eerste jaren uitgebreide verhalen over fietssteden: Kenmerken van de steden, van het fietsgebruik en van het lokale fietsbeleid, nu en voorheen. In 2005 werden 10 verhalen gebundeld, over Groningen, Amsterdam, Enschede, Zwolle en Veenendaal, Münster, Freiburg, Kopenhagen, Odense en Gent. Dirk Ligtermoet schreef 6 van de 10 stadsverhalen en verzorgde de publicatie. In 2009 is een update gemaakt. Alle 10 artikelen zijn door ons geactualiseerd en uitgebreid. We voegden een uitgebreide vergelijkende analyse toe. Zie Fietsberaad-publicatie 7 via www.fietsberaad.nl   www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Fietsberaad_Publicatie%20nummer%207.pdfWil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
fietssteden4

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.