Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.

Een brede coalitie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland heeft zich verenigd in de Tour de Force. Men wil zich de komende jaren sterk maken om een verdere groei van het fietsgebruik mogelijk te maken, door meer prioriteit te geven aan fietsbeleid, kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen. Koos Louwerse heeft van begin af aan als kwartiermaker met de ‘Tourleiding’, het 'Tourbureau', de ‘ploegleiders’ en later de 'wegkapiteins' de organisatie uitgewerkt en is daarna aangebleven als programmamanager. Dit is een typisch voorbeeld van onze expertise in het zorgen voor duurzaam verkeersbeleid door het samenwerken met alle betrokkenen. Onze werkzaamheden variëren: procesmanagement, inhoudelijke ondersteuning (zoals bij het meeschrijven aan de Agenda Fiets en het Uitvoeringsprogramma), bestuurlijke ondersteuning en organisatie van bijeenkomsten (zoals de jaarlijkse Inspiratiedag en Fietstafel). De 'kernteams' en 'kopgroepen' van de Tour de Force zijn samengesteld uit deelnemers vanuit wegbeheerders, openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en mobiliteitsbedrijven en beslaan dus het volledige spectrum van het Nederlandse fietsbeleid. Koos heeft er in aanzienlijke mate aan bijgedragen dat die grote groep beleidsactoren elkaar gevonden heeft in een landelijke Agenda Fiets 2017-2020.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland

TdFagenda

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
programmamanager Koos

gepresenteerd op het nationaal fietscongres

workshop

Gerelateerde Projecten

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Evaluatie van deelfietsensysteem Villo!

Herhaalde tevredenheidsenquête over het fietsdeelsysteem van Brussel
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.