Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.

Een brede coalitie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland heeft zich verenigd in de Tour de Force. Men wil zich de komende jaren sterk maken om een verdere groei van het fietsgebruik mogelijk te maken, door meer prioriteit te geven aan fietsbeleid, kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen. Koos Louwerse heeft van begin af aan als kwartiermaker met de ‘Tourleiding’, het 'Tourbureau', de ‘ploegleiders’ en later de 'wegkapiteins' de organisatie uitgewerkt en is daarna aangebleven als programmamanager. Dit is een typisch voorbeeld van onze expertise in het zorgen voor duurzaam verkeersbeleid door het samenwerken met alle betrokkenen. Onze werkzaamheden variëren: procesmanagement, inhoudelijke ondersteuning (zoals bij het meeschrijven aan de Agenda Fiets en het Uitvoeringsprogramma), bestuurlijke ondersteuning en organisatie van bijeenkomsten (zoals de jaarlijkse Inspiratiedag en Fietstafel). De 'kernteams' en 'kopgroepen' van de Tour de Force zijn samengesteld uit deelnemers vanuit wegbeheerders, openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en mobiliteitsbedrijven en beslaan dus het volledige spectrum van het Nederlandse fietsbeleid. Koos heeft er in aanzienlijke mate aan bijgedragen dat die grote groep beleidsactoren elkaar gevonden heeft in een landelijke Agenda Fiets 2017-2020.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsbeleid samenwerking op alle niveaus verkeer en leefomgeving


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
programmamanager Koos

gepresenteerd op het nationaal fietscongres

workshop

Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.