Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder de opmaak van het fietsplan Noorderkempen.

Deze opdracht werd aan ons gegund en ging van start in januari 2014. De focus van het project lag op het ontwikkelen van groene fietsroutes in gebieden die autoluwer worden door een sterkere bundeling van het autoverkeer, zoals beschreven in een ander actiepunt van de Mobiliteitsstudie Noorderkempen. De opmaak van het plan startte in een eerste fase met het opstellen van een beoordelingskader op vier niveaus: inrichting, structuur, gebruik en omgeving van de groene fietsroutes. Dit kader werd opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever, lokale besturen en relevante actoren. In de tweede fase volgde een analyse van specifieke potentiële groene routes aan de hand van de criteria uit fase 1 en werden maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot aangename en autoluwe groene fietsroutes.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Vlaanderen Landbouwverkeer Fietsinfrastructuur

groene routes

Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

Fietsparkeerplan Antwerpen

Passend fietsparkeeraanbod in alle segmenten
Lees meer

Veilige schoolomgevingen in Wevelgem

Vier proefopstellingen verbeterd
Lees meer

Wijkcirculatieplannen Mortsel

Samen met de bewoners plannen maken om verkeersproblemen te minimaliseren
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan Kortenaken

TRIDÉE begeleidde de gemeente Kortenaken met het maken van een nieuw mobiliteitsplan. Kortenaken investeerde...
Lees meer

Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.
Lees meer

Coaching verkeersveiligheid #4

Verkeersveiligheid blijft een speerpunt voor de provincie Antwerpen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.