Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder de opmaak van het fietsplan Noorderkempen.

Deze opdracht werd aan ons gegund en ging van start in januari 2014. De focus van het project lag op het ontwikkelen van groene fietsroutes in gebieden die autoluwer worden door een sterkere bundeling van het autoverkeer, zoals beschreven in een ander actiepunt van de Mobiliteitsstudie Noorderkempen. De opmaak van het plan startte in een eerste fase met het opstellen van een beoordelingskader op vier niveaus: inrichting, structuur, gebruik en omgeving van de groene fietsroutes. Dit kader werd opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever, lokale besturen en relevante actoren. In de tweede fase volgde een analyse van specifieke potentiële groene routes aan de hand van de criteria uit fase 1 en werden maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot aangename en autoluwe groene fietsroutes.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsinfrastructuur landbouwverkeer


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.