Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder de opmaak van het fietsplan Noorderkempen.

Deze opdracht werd aan ons gegund en ging van start in januari 2014. De focus van het project lag op het ontwikkelen van groene fietsroutes in gebieden die autoluwer worden door een sterkere bundeling van het autoverkeer, zoals beschreven in een ander actiepunt van de Mobiliteitsstudie Noorderkempen. De opmaak van het plan startte in een eerste fase met het opstellen van een beoordelingskader op vier niveaus: inrichting, structuur, gebruik en omgeving van de groene fietsroutes. Dit kader werd opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever, lokale besturen en relevante actoren. In de tweede fase volgde een analyse van specifieke potentiële groene routes aan de hand van de criteria uit fase 1 en werden maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot aangename en autoluwe groene fietsroutes.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsinfrastructuur landbouwverkeer


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.