Veiligheid RijnGouweLijn door Leiden

Fietsroutes en fietsveiligheid versus een tramlijn door het centrum

De rond 2000 voorgenomen RijnGouweLijn doorkruist de Leidse binnenstad. De vraag was of dit via het voorgestelde tracé wel op een veilige manier zou kunnen. Een adhoc commissie van veiligheidsdeskundigen kreeg deze vraag voorgelegd. Wij hadden zitting in de commissie, specifiek voor veiligheid van fietsverkeer.
Het Projectbureau Rijngouwelijn heeft deze Veiligheids Advies Commissie (VAC) in 2006 omgevormd tot een Independent Safety Assessor (ISA). Van het voorlopig ontwerp A4-A44 is de veiligheids-analyse die uitgevoerd is in opdracht van het Projectbureau, getoetst (en accoord bevonden). Na wijziging van het binnenstadstracé is vanuit 2008 periodiek een toetsing van de veiligheidseffecten per tracédeel uitgevoerd. Uiteindelijk is het project afgeblazen, mede door blijvende protesten van uit de bevolking. De negatieve effecten op fietsroutes in het centrum van Leiden speelden daarbij een belangrijke rol.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Verkeersveiligheid Nederland

RGL trace Leiden centrum

Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.