Advisering Fiets en Verkeersveiligheid Amsterdam

We zijn trots om fietshoofdstad Amsterdam te kunnen adviseren over het realiseren van hun beleidsplannen!
Lees meer

Fiches rond proefopstellingen

Van voorbereidende stappen tot evaluatie
Lees meer

Coaching verkeersveiligheid #4

Verkeersveiligheid blijft een speerpunt voor de provincie Antwerpen
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Omgevingsmanager planstudie Deltaweg

TRIDÉE verzorgt het omgevingsmanagement rond de planstudie Deltaweg.
Lees meer

Staten Generaal Verkeersveiligheid Brussel

Wat zijn de prioriteiten voor 2020-2030?
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid?
Lees meer

Verkeersveiligheid sites Lanxess in de Antwerpse haven

TRIDÉE is door Lanxess gevraagd om de verkeersveiligheid in kaart te brengen op twee sites in de Antwerpse...
Lees meer

Cofinanciering investeringen waterschapswegen

TRIDÉE doet onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van cofinanciering van investeringen in...
Lees meer

Essentiële ontwerpkenmerken ETW-1

TRIDÉE bepaalde een aantal essentiële ontwerpkenmerken voor erftoegangswegen met een zekere verkeersfunctie.
Lees meer

Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzocht de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.
Lees meer

Vlotter en veiliger in en rond Goes

TRIDÉE helpt wegbeheerders om knopen door te hakken om verkeersproblemen aan te pakken.
Lees meer

Actieplan verkeersveiligheid

16 Antwerpse gemeenten hebben een actieplan klaar en gaan nu op weg naar nul verkeersslachtoffers.
Lees meer

Vergevingsgezinde infrastructuur

Op weg naar vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers
Lees meer

Vormtoets infrastructuur

Vormtoets van TRIDÉE nog altijd actueel om infrastructurele maatregelen te prioriteren
Lees meer

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Seniorproof wegontwerp

TRIDÉE werkt aan aanbevelingen rond wegontwerp voor oudere verkeersdeelnemers.
Lees meer

Inzicht in tramongevallen Rotterdam

Tramongevallen in Rotterdam zijn toegenomen. We voerden een systematische analyse op de ongevallen uit.
Lees meer

Veiligheidsanalyses tramkruisingen rotondes met trams

Hoe leiden we de tram veilig door de stad?
Lees meer

Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland
Lees meer

Lokale aanpak veilig fietsen

Landelijk programma toegepast in gemeenten in de Alblasserwaard
Lees meer

Omleidingweg Hansbeke

Varianten in multicriteria aanpak afwegen
Lees meer

Veiligheid RijnGouweLijn door Leiden

Fietsroutes en fietsveiligheid versus een tramlijn door het centrum
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Veilige schoolomgevingen in Wevelgem

Vier proefopstellingen verbeterd
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

Maatschappelijke baten van deelfietsen

Een case om de maatschappelijke baten van deelfietsen te bepalen aan de hand van een concreet plan
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fiets voor nummerplaat

Auto inleveren en groene vervoerwijzen in ruil krijgen: een zinvolle maatregel?
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatiie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.