Investeer in de fiets - oproep aan de nieuwe regering

Tour de Force roept de nieuwe regering in Nederland op om te investeren in fietsveiligheid en doorfietsroutes....
Lees meer

Een aquaduct voor Vlissingen

De aanleg van een nieuw aquaduct is de beste oplossing voor de files op de N288 in Vlissingen. Dat is...
Lees meer

Fix the Mix op landelijke wegen

Na het grote succes van Fix the mix binnen de bebouwde kom onderzocht Fietsberaad Vlaanderen wat de...
Lees meer

Studiedag Fix the Mix op landelijke wegen

0p 11 december stelde Fietsberaad Vlaanderen samen met TRIDÉE de aanpak gemengd verkeer op landelijke...
Lees meer

Staten Generaal Verkeersveiligheid Brussel

Grondslagen voor een verkeersveiligheidsplan 2021-2030 in Brussel
Lees meer

Welke rijvaardigheid voor voertuigen zonder stuur?

Elektrische balansvoertuigen zonder stuur (monowheels, onewheels en e-skateboards) zijn nu in Nederland...
Lees meer

Betere fietskwaliteit voor de Neerveldstraat in opwijk

In Opwijk sluit een overweg. Daarom wil de gemeente fietsers een kwalitatief alternatief bieden. TRIDÉE...
Lees meer

Shared space – ook in dorpskernen

De openbare ruimte zo inrichten dat ze uitnodigt tot meer sociaal samengebruik. Dat is het uitgangspunt...
Lees meer

Betere fietsroutes in Elsene

TRIDÉE toetste gemeentelijke fietsroutes in Elsene op hun fietsbaarheid en leverde concrete verbetervoorstellen.
Lees meer

Rode rem stop snelheidsovertreders

Het beteugelen van snelheidsoverschrijdingen is niet eenvoudig. Naast herinrichting, drempels, asverschuivingen...
Lees meer

Schoolomgeving Meerhout – een nieuwe aanpak

TRIDÉE begeleidde de gemeente Meerhout bij de opstart van een participatief herinrichtingstraject voor...
Lees meer

Advisering Fiets en Verkeersveiligheid Amsterdam

We zijn trots om fietshoofdstad Amsterdam te kunnen adviseren over het realiseren van hun beleidsplannen!
Lees meer

Beter stappen en fietsen in Hoeilaart

De gemeente Hoeilaart wil wandelen en fietsen op haar grondgebied veiliger en aantrekkelijker maken....
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid?
Lees meer

Fiches rond proefopstellingen

Van voorbereidende stappen tot evaluatie
Lees meer

Coaching verkeersveiligheid van lokale besturen

TRIDÉE begeleidde de afgelopen jaren meer dan veertig lokale besturen en achttien politiezones bij de...
Lees meer

Omgevingsmanager planstudie Deltaweg

TRIDÉE verzorgde het omgevingsmanagement rond de planstudie Deltaweg.
Lees meer

Verkeersveiligheid sites Lanxess in de Antwerpse haven

TRIDÉE is door Lanxess gevraagd om de verkeersveiligheid in kaart te brengen op twee sites in de Antwerpse...
Lees meer

Cofinanciering investeringen waterschapswegen

TRIDÉE doet onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van cofinanciering van investeringen in...
Lees meer

Enkelvoudige fietsongevallen

TRIDÉE inventariseerde de kennis en aanpak van enkelvoudige fietsongevallen bij Nederlandse gemeenten....
Lees meer

Essentiële ontwerpkenmerken ETW-1

TRIDÉE bepaalde een aantal essentiële ontwerpkenmerken voor erftoegangswegen met een zekere verkeersfunctie.
Lees meer

Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzocht de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.
Lees meer

Amsterdam autoluw

TRIDÉE adviseert op het snijvlak van de verschillende duurzame modi en voor de Agenda Autoluw.
Lees meer

Vlotter en veiliger in en rond Goes

TRIDÉE helpt wegbeheerders om knopen door te hakken om verkeersproblemen aan te pakken.
Lees meer

Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus...
Lees meer

Actieplan verkeersveiligheid

16 Antwerpse gemeenten hebben een actieplan klaar en gaan nu op weg naar nul verkeersslachtoffers.
Lees meer

Vergevingsgezinde infrastructuur

Op weg naar vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers
Lees meer

Vormtoets infrastructuur

Vormtoets van TRIDÉE nog altijd actueel om infrastructurele maatregelen te prioriteren
Lees meer

Seniorproof wegontwerp

TRIDÉE werkt aan aanbevelingen rond wegontwerp voor oudere verkeersdeelnemers.
Lees meer

Inzicht in tramongevallen Rotterdam

Tramongevallen in Rotterdam zijn toegenomen. We voerden een systematische analyse op de ongevallen uit.
Lees meer

Oversteekongevallen fietsers en ontvlechting van netwerken

Toepasbare kennis over verkeersveiligheid voor fietsers.
Lees meer

Veiligheidsanalyses tramkruisingen rotondes met trams

Hoe leiden we de tram veilig door de stad?
Lees meer

Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland
Lees meer

Lokale aanpak veilig fietsen

Landelijk programma toegepast in gemeenten in de Alblasserwaard
Lees meer

Omleidingweg Hansbeke

Varianten in multicriteria aanpak afwegen
Lees meer

Veiligheid RijnGouweLijn door Leiden

Fietsroutes en fietsveiligheid versus een tramlijn door het centrum
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Veilige schoolomgevingen in Wevelgem

Vier proefopstellingen verbeterd
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie
Lees meer

Fiets voor nummerplaat

Auto inleveren en groene vervoerwijzen in ruil krijgen: een zinvolle maatregel?
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Herontwerp rond stations Namen en Bern

Juist bij stations bengen we graag mobiliteitskennis in bij integrale ontwerpen
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.