Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus op fietsveiligheid op buitenwegen.

Voor de gemeente Dronten maakten we in 2017 het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. In dat plan is er veel aandacht voor fiets en verkeersveiligheid en de gemeente wil de fietsveiligheid op de buitenwegen verbeteren. Langs de hoofdverbindingen zijn grotendeels vrijliggende fietspaden, maar daartussen zijn diverse wegen met een recreatieve functie, waar autoverkeer snel rijdt en het onaangenaam fietsen is. Aan ons de vraag om te onderzoeken op welke wegen mogelijk verkeersconflicten kunnen ontstaan en in kaart te brengen wat er nodig zou zijn om het fietscomfort en de veiligheid hier te verbeteren. De gemeente kan met de resultaten van dit onderzoek een goede afweging maken over de inzet van middelen. We betrekken bij dit onderzoek ook de verschillende belanghebbenden, zoals Fietsersbond, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Politie en Provincie. Een leuke vervolgopdracht voor een gemeente met veel ruimte voor fietsen!


Thema's:

fietsbeleid


Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.