Nieuw locatiebeleid na ABC?

Positiee evaluatie van het ABC-beleid, maar zonder vervolg

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wilde in 2000 het ABC-locatiebeleid herzien. Wij kregen de opdracht om, samen met AVM, de discussie over het locatiebeleid van goede, met ‘feiten’ onderbouwde argumenten te voorzien. Hiervoor zijn sleutelfiguren van gemeenten en anderen geïnterviewd. 

Onze conclusies waren tamelijk positief:

- Het locatiebeleid heeft nog niet volledig tot het ‘juiste bedrijf op de juiste plek’ geleid. De redenen hiervoor zijn echter van tijdelijke aard of in principe oplosbaar.

- Parkeernormen worden in ieder geval binnen de Randstad vrij algemeen toegepast bij A- en B-locaties. Bij een normaal beheer en in combinatie met beheerd parkeren op straat moet dat op den duur vrij automatisch tot een gewenst niveau van het autogebruik leiden.

- Parkeernormen geven vooral een probleem als een gemeente, door het gebrek aan locaties die wel het goede profiel hebben, gedwongen is andere locaties van een A- of B-profiel te voorzien met behoud van de landelijke parkeernorm. Op B-locaties leiden de parkeernormen tot een vrij forse correctie op het aandeel van
de auto dat in ‘natuurlijke omstandigheden’ tot stand komt. Er is daarom relatief veel weerstand. Op A-locaties bestaat minder weerstand maar hebben de parkeernormen van het locatiebeleid als probleem dat ze alleen op mono-functioneel grondgebruik zijn ingericht.

- Er zijn sterke aanwijzingen dat het autogebruik bij bedrijven sterk wordt bepaald door een voor langzame verkeerssoorten aantrekkelijke opzet van het gebied en een centrale ligging voor fietsers. Deze factoren lijken minstens even belangrijk als een goede OV-bereikbaarheid. 

Deze tamelijk positieve bevindingen konden echter niet op tegen de ambtelijke en politieke consensus over onwerkbaarheid en ineffectiviteit van het ABC-beleid. Het rapport heeft daardoor weinig invloed gehad.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

verkeer & ruimte mobiliteitsmanagement


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.