Toekan-methodiek: wegwerkzaamheden inpassen

Efficiënt automobilisten verleiden alternatieven te kiezen

In dicht stedelijk gebied is het een steeds moeilijkere opgave om ten tijde van wegwerkzaamheden te zorgen dat een goede afwikkeling van autoverkeer gewaarborgd blijft. Om aan deze opgave te voldoen, zijn er twee invalshoeken die sterk complementair zijn:

- slim uitvoeren van de wegwerkzaamheden
- slim doorsluizen van het (tijdelijk) teveel aan autoaanbod naar rest van verkeerssysteem : naar daluren, naar andere delen net, naar OV- of fiets-systeem, of…. verdampen

De TOEKAN-methodiek is met name gericht op tweede invalshoek: maximaal effectieve verleidingsstrategie ontwikkelen en inzetten tegen zo laag mogelijke kosten (ook maatschappelijk). De benadering is te beschouwen als een formalisering van het proces van ‘best guess’. De benadering is bij uitstek geschikt voor inschatten van volumes aan gedragsaanpassing (binnen het profiel van de typen gedragsaanpassing die mogelijk zijn) in vrij complexe en vrij unieke situaties, waarin traditionele modellering ontoereikend is.
In 2009 pasten we in verschlllende wegwerkzaamheden deze methodiek ‘TOEspitsen op KANsen’ toe: A2 Maasbrug Zaltbommel, A7 Drachten-Groningen en A12/A50 Ewijk-Grijsoord.Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

mobiliteitsmanagement


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.