Aan de slag met autodelen

TRIDÉE maakte een handig maatregelenpakket voor landelijke en stedelijke gemeenten.

De gemeenten in de regio Holland Rijnland - een samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten gelegen tussen de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag - willen autodelen stimuleren. Autodelen is één van de prioritaire instrumenten binnen het thema Duurzame Mobiliteit dat moet bijdragen aan een energieneutrale regio waar in 2050 80% van de energie lokaal wordt opgewekt.

TRIDÉE heeft de regio geholpen bij het opstellen van een maatregelenpakket waarmee de 14 gemeenten autodelen kunnen stimuleren. Er is een regionaal kader opgesteld en per gemeente is een advies uitgebracht over wat het beste past. Daarmee kunnen de gemeenten binnenkort aan de slag. De werkgroep autodelen van de regio Holland Rijnland ondersteunt ze daarbij.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

deelauto's & deelfietsen Nederland


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.