Evaluatie ReisWijzer

Effecten van reisinformatie op voertuigverliesuren

Vanaf 2010 heeft Rijkswaterstaat in het kader van de Spoedaanpak Wegverbreding het project
ReisWijzer ontwikkeld, een persoonsgebonden, route specifieke informatiedienst  over wegwerkzaamheden in Midden Nederland. Aanvankelijk betrof het alleen projecten op het hoofdwegennet in beheer bij Rijkswaterstaat, vanaf 2012 is het project verbreed naar provinciale wegen en doorgaande wegen in de bebouwde kom. Daartoe leggen alle wegbeheerders in Midden Nederland hun voorgenomen werkzaamheden vast in het LTC-meldsysteem, waaruit wekelijks berichten worden samengesteld en verzonden aan de
aangesloten leden. Sinds december 2013 is ReisWijzer geïntegreerd in het regionale mobiliteitsportaal GoedOpWeg.nl, waar ook informatie over fietsen en openbaar vervoer wordt verspreid. De berichtendienst over regionale wegen is operationeel sinds juli 2014.
Met het oog op de invulling van het programma Vervolg Beter Benutten 2015-2017 heeft Rijkswaterstaat in 2014 ons een tussenevaluatie laten uitvoeren. Aan de hand van de bereikte resultaten, de succesfactoren en ervaringen van stakeholders zijn aanbevelingen gedaan voor het vervolg van het project.
Tussen medio 2012 en medio 2014 het ReisWijzer in een relatief korte tijd de doorontwikkeling van hoofdwegennet naar regionaal wegennet gerealiseerd. 
De wegbeheerders zijn tevreden over de samenwerking in LTC-gebruik, die zich een vaste plaats verwerft bij de
wegbeheerders. Tijdens de migratie naar en integratie in Goed Op Weg hebben een groot aantal leden hun
routeprofiel niet opnieuw geactiveerd. Het aantal actieve leden is daarmee sterk gedaald.  Sinds de promotie van de nieuwe website groeit het aantal leden weer. Daarnaast verspreidt de website ook berichten via
Twitter, Facebook en een maandelijkse nieuwsbrief. Een verdere groei ligt in de lijn der verwachtingen.
Bij de schatting van effecten wordt alleen gekeken naar vermeden rijtijdverlies van leden en blijven de
gunstige effecten op de doorstroming op het werkvak buiten beeld. Daarmee zijn de geschatte effecten van ReisWijzer op voertuigverliesuren structureel te laag.  Omdat een kosteneffectieve oplossing hiervoor niet voorhanden is, wordt aanbevolen om het project te monitoren op bereik, klanttevredenheid en reisgedrag leden.
De ReisWijzer informatiedienst heeft de meeste kans om privaat geëxploiteerd te kunnen  worden, wanneer de informatie over regionale werken ook in andere landsdelen op vergelijkbare wijze beschikbaar komt. In het kader van regionaal mobiliteitsbeleid biedt ReisWijzer kansen om moeilijk bereikbare automobilisten te laten kennismaken met fietsen, openbaar vervoer en Parkeer + Reis faciliteiten.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Beleidsplannen Nederland

 13 2 2014142114 nieuws reiswijzer promo 620

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.