Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting

Het Waals Gewest ondersteunt als sedert 1995 steden en gemeenten bij de opmaak van hun gemeentelijke mobiliteitsplannen (PCM). Nu zowat één op drie gemeenten een plan van de eerste generatie heeft, wilde het Gewest in 2011 de methodiek tegen het licht houden en leren van de ervaring. Samen met ICEDD werd dit in drie stappen aangepakt:

1) gespreksronde met de begeleidingscommissie van 7 diverse gemeenten, om de sterkten en zwakten scherp te stellen

2) thematische gespreksgroepen om de noden en de rol van alle actoren duidelijk te stellen en verbeterrichtingen uit te werken

3) aanpassing van de methodiek en het bestek, en uitwerking van een handleiding


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen samenwerking op alle niveaus

wallonie

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.