GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders

We maakten in 2017 het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) van Dronten. Een voorbeeld van nadrukkelijke combinatie van duurzame vervoerwijzen, duurzame verankering en duurzame beleidsvorming.

Het GVVP besteedt veel aandacht voor fiets en elektrisch vervoer. Niet omdat onze hobby’s zijn, maar omdat Dronten zelf daar nadrukkelijk mee aan de slag wilde. Dronten ís al zeer fietsvriendelijk, maar dat kan altijd beter. Daarbij wilde men graag de Drontense fietsverbindingen beter in kaart brengen. 

Het bredere beleid van Dronten, vanuit andere sectoren dan mobiliteit, is verwerkt in het GVVP. Dronten streeft naar (economische) groei door gebruik te maken van de centrale ligging in Nederland. We hebben het maximaal meegenomen in het verkeersbeleid, door al vroeg in het proces gesprekken te voeren met politieke partijen, wethouder(s) en ambtenaren en door als eerste tussenproduct een visiedocument op te leveren dat ook door de gemeenteraad wordt bezien.

We zorgden ook voor beleidskeuzes die ‘duurzaam’ de tand des tijds kunnen doorstaan doordat ze gedragen worden door alle stakeholders. Politieke partijen, maar ook belangengroepen, politie, omliggende gemeenten, etc. In Dronten zijn drie kernen (Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten) met elk hun eigen ondernemersvereniging en hun eigen karakteristieken. We namen voor iedereen apart de tijd, maakten deelverslagen van elk gesprek en verwerkten de uitkomsten zorgvuldig in het uiteindelijke plan. Ook ‘gewone’ burgers kwamen aan bod: via de lokale media vroegen en kregen we input op ons speciaal opengestelde mailadres.


Heb je vragen of wil je het rapport lezen?
Contacteer ons en we bezorgen je de gevraagde informatie.

 

Thema's:

beleidsplannen burgerparticipatie veiligheid, economie, gezondheid


Contactpersonen:

Govert de With
M: govert@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.