QUEST

Programmaleiding rond SUMP's (sustainable urban mobility plans)

In 2012-13 namen we het initiatief om met een groot consortium (19 partners uit 13 EU-staten) mee te dingen naar Europese financiering, Met succes! Het programma hebben we daarna samen met al die partners effectief uitgevoerd. Onze taak zat nadrukkelijk in de programmaleiding. 

QUEST had als doel een audit-instrument te ontwikkelen om de kwaliteit van stedelijk mobiliteitsbeleid te evalueren. Uitvoering van de QUEST-methodiek gaf deelnemende een certificaat. QUEST wilde echter meer zijn dan alleen een certificaatverstrekker. Ondersteuning van de steden stond voorop. Afhankelijk van de huidige stand in mobiliteitsbeleid (helder wordend in de audit) maakte QUEST een toegesteden verbeterplan voor elke individuele stad: het QUEST Actieplan.

QUEST onderscheidt drie niveaus van verbeterplannen: starters, climbers and champions. Binnen QUEST hebben de champions een inspiratie-rol  voor andere steden. Meer dan 50 cities uit alle hoeken van Europa voerden de QUEST audit uit en maakten daarna een actieplan.  

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/quest


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen kennisoverdracht


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.