QUEST

Programmaleiding rond SUMP's (sustainable urban mobility plans)

In 2012-13 namen we het initiatief om met een groot consortium (19 partners uit 13 EU-staten) mee te dingen naar Europese financiering, Met succes! Het programma hebben we daarna samen met al die partners effectief uitgevoerd. Onze taak zat nadrukkelijk in de programmaleiding. 

QUEST had als doel een audit-instrument te ontwikkelen om de kwaliteit van stedelijk mobiliteitsbeleid te evalueren. Uitvoering van de QUEST-methodiek gaf deelnemende een certificaat. QUEST wilde echter meer zijn dan alleen een certificaatverstrekker. Ondersteuning van de steden stond voorop. Afhankelijk van de huidige stand in mobiliteitsbeleid (helder wordend in de audit) maakte QUEST een toegesteden verbeterplan voor elke individuele stad: het QUEST Actieplan.

QUEST onderscheidt drie niveaus van verbeterplannen: starters, climbers and champions. Binnen QUEST hebben de champions een inspiratie-rol  voor andere steden. Meer dan 50 cities uit alle hoeken van Europa voerden de QUEST audit uit en maakten daarna een actieplan.  

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/quest


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen kennisoverdracht

Quest

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.