Duurzaam parkeren in Goes

Parkeeronderzoek om leefbaarheid in gemeente Goes te verbeteren.

De gemeente Goes wil de leefbaarheid in de binnenstad verbeteren door zoekverkeer van auto's naar parkeerplaatsen zo veel mogelijk te beperken en de parkeerterreinen aan de randen van het centrum beter te benutten. TRIDÉE heeft daarom twee parkeervraagstukken uitgewerkt, die als input dienen voor de actualisatie van het parkeerbeleidsplan.

Via een online-/offline- enquête hebben we de gebruikers van een parkeerterrein gevraagd waar ze zullen parkeren na het opheffen van het terrein en tegen welke knelpunten ze aanlopen op de alternatieve terreinen. Daarnaast hebben we de knelpunten en verbeter mogelijkheden onderzocht van twee weinig gebruikte terreinen: gebruikerstevredenheid, kwaliteit looproutes, verbetering (dynamische) bewegwijzering, tariefstelling t.o.v. andere terreinen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

verkeer en leefomgeving verkeer & ruimte


Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.