Duurzaam parkeren in Goes

Parkeeronderzoek om leefbaarheid in gemeente Goes te verbeteren.

De gemeente Goes wil de leefbaarheid in de binnenstad verbeteren door zoekverkeer van auto's naar parkeerplaatsen zo veel mogelijk te beperken en de parkeerterreinen aan de randen van het centrum beter te benutten. TRIDÉE heeft daarom twee parkeervraagstukken uitgewerkt, die als input dienen voor de actualisatie van het parkeerbeleidsplan.

Via een online-/offline- enquête hebben we de gebruikers van een parkeerterrein gevraagd waar ze zullen parkeren na het opheffen van het terrein en tegen welke knelpunten ze aanlopen op de alternatieve terreinen. Daarnaast hebben we de knelpunten en verbeter mogelijkheden onderzocht van twee weinig gebruikte terreinen: gebruikerstevredenheid, kwaliteit looproutes, verbetering (dynamische) bewegwijzering, tariefstelling t.o.v. andere terreinen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Beleidsplannen Nederland

parkeren Goes

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.