Nieuw mobiliteitsplan Kortenaken

TRIDÉE begeleidt de gemeente Kortenaken met het maken van een nieuw mobiliteitsplan. We werken volgens de regels van de kunst met een oriëntatiefase, synthesefase en beleidsfase.

In november 2017 zijn we gestart met de oriëntatiefase waarin alvast enkele knelpunten werden geïdentificeerd: het fietsnetwerk in Kortenaken is nog niet volledig uitgebouwd, de dorpscentra zijn niet duidelijk herkenbaar als verblijfsgebied, het aanbod openbaar vervoer is erg beperkt en er zijn problemen met hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer. Maar er zijn ook mooie kansen: er is een fijnmazig wegennet en vele trage wegen die ook functioneel ingezet kunnen worden, een duidelijke wil om de dorpskernen te versterken en de wegen leesbaarder en veiliger te maken.

We betrekken verschillende adviesraden en alle politieke fracties. Het bestuur koos, op aanraden van TRIDÉE, ook voor een uitgebreid participatietraject met de inwoners. Dankzij een reeks interactieve workshops, tijdens elke fase van het totstandkomingsproces, zorgen we ervoor dat het nieuwe mobiliteitsplan in Kortenaken breed gedragen en toekomstbestendig zal zijn.


Heb je vragen of wil je het rapport lezen?
Contacteer ons en we bezorgen je binnen de 2 werkdagen de gevraagde informatie.

 

Thema's:

beleidsplannen burgerparticipatie


Contactpersonen:

Benedicte Swennen
M: benedicte@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.