Good Move: Nieuwe mobiliteitsstrategie voor Brussel

Een nieuw élan voor het Brusselse mobiliteitsbeleid

Het Brussels Gewest keurde in maart 2020 het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move goed. Het plan geeft een nieuw élan aan een duurzaam stedelijk mobiliteitsbeleid. De grondslagen voor het nieuwe plan werden gelegd via een vernieuwend proces, dat TRIDÉE in goede banen heeft geleid samen met o.a. Espaces Mobilités et Transitec. Vanuit brede stakeholderparticipatie groeide draagvlak voor een beleid dat stoelt op zes pijlers of FOCUSsen: leefbare wijken (Good Neighbourhood), sterke netwerken en een doordacht gebruik van de straatruimte (Good Network), integratie van mobiliteitsdiensten naar het MaaSprincipe (Good Service), impulsen voor gedragsverandering (Good Choice), sterk leiderschap en open partnerships (Good Partners) en kennisontwikkeling en monitoring (Good Knowledge). Elke focus is uitgewerkt met een beperkt en overzichtelijk aantal acties (50 in totaal) die goed gemonitord kunnen worden. Een stevige agenda dus om naar 2030 te werken aan een groene, faire, aangename, gezonde, doeltreffende, veilige en efficiënte mobiliteit.

Gewest en gemeenten zij hiermee meteen samen aan de slag gegaan, om vanuit een nieuwe wegenspecialisatie 50 verkeersluwe wijken te creëren. Lees meer op autoluwewijken.brussels. TRIDÉE is betrokken bij de uitvoering van het plan in de Brusselse gemeenten Jette, Sint-Gillis en Roodebeek.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.