Good Move: Nieuwe mobiliteitsstrategie voor Brussel

Een nieuw élan voor het Brusselse mobiliteitsbeleid

Het Brussels Gewest keurde begin april 2019 het ontwerp van het gewestelijk mobiliteitsplan goed (in eerste lezing, het openbaar onderzoek loopt van 15 juni tot 15 oktober) dat een nieuw élan moet geven aan het mobiliteitsbeleid: beter, met meer slagkracht en breder gedragen dan het vorige plan Iris 2. De grondslagen voor het nieuwe plan werden gelegd via Good Move, een vernieuwend proces, dat TRIDÉE in goede banen heeft geleid samen met oa. Espaces Mobilités et Transitec. Vanuit brede stakeholderparticipatie groeide draagvlak voor een beleid dat stoelt op zes pijlers of FOCUSsen: leefbare wijken (Good Neighbourhood), sterke netwerken en een doordacht gebruik van de straatruimte (Good Network), integratie van mobiliteitsdiensten naar het MaaSprincipe (Good Service), impulsen voor gedragsverandering (Good Choice), sterk leiderschap en open partnerships (Good Partners) en kennisontwikkeling en monitoring (Good Knowledge). Elke focus is uitgewerkt met een beperkt en overzichtelijk aantal acties (50 in totaal) die goed gemonitord kunnen worden. Een stevige agenda dus om naar 2030 te werken aan een groene, faire, aangename, gezonde, doeltreffende, veilige en efficiënte mobiliteit.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Good Move FOCUSsen

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.