Good Move: Nieuwe mobiliteitsstrategie voor Brussel

Een nieuw élan voor het Brusselse mobiliteitsbeleid

Brussel (het Gewest) heeft nood aan een nieuw élan voor zijn mobiliteitsbeleid: beter, met meer slagkracht en breder gedragen dan het vorige plan Iris 2. De grondslagen worden hiervoor gelegd via Good Move, een vernieuwend proces, dat TRIDÉE in goede banen leidt samen met oa. Espaces Mobilités et Transitec. Vanuit brede stakeholderparticipatie groeide draagvlak voor een beleid dat stoelt op zes pijlers of FOCUSsen: leefbare wijken (Good Neighbourhood), sterke netwerken en een doordacht gebruik van de straatruimte (Good Network), integratie van mobiliteitsdiensten naar het MaaSprincipe (Good Service), impulsen voor gedragsverandering (Good Choice), sterk leiderschap en open partnerships (Good Partners) en kennisontwikkeling en monitoring (Good Knowledge). Verder worden tien Priority Areas geselecteerd, ruime gebieden rond structurerende vervoersassen waar een integrale aanpak nodig is. Een stevige agenda, dus om naar 2030 te werken aan een groene, faire, aangename, gezonde, doeltreffende, veilige en efficiënte mobiliteit.


Heb je vragen of wil je het rapport lezen?
Contacteer ons en we bezorgen je binnen de 2 werkdagen de gevraagde informatie.

 

Thema's:

beleidsplannen samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Good Move FOCUSsen

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer


Contact

Rotterdam

Walenburgerplein 104
3039 AN Rotterdam

T+31 10 303 2998
E info@tridee.eu


Antwerpen

Quellinstraat 6
2018 Antwerpen

T +32 3 226 77 90
E info@tridee.eu


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.