GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige betrekking van burgers en lokale organisatie

Regelmatig maken we voor Nederlandse gemeenten gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen. In tegenstelling tot in Vlaanderen en Wallonië is er voor dergelijke lokale mobiliteitsplannen geen verplichting en al helemaal geen vast stramien. Geleidelijk hebben we in de periode 2007-2017 in o.a. Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere en Nunspeet onze methode verfijnd en steeds meer passend gemaakt voor dit soort kleinere gemeenten. Kernpunten:

1. We zoeken naar een bindende, leidende visie, die logisch uitgewerkt kan worden in concrete maatregelen en een duurzame integraliteit kent, in sterke verbindingen met andere beleidsterreinen.

2. Vooral geven we maximale aandacht aan de inbreng van alle stakeholders. We spreken met politiek, dorpsraden, belangengroepen en bedrijven.

3. Juist bij kleine gemeenten gaat het vaak over de ingewikkelde verhouding tussen het grondgebied van de gehele gemeente, vaak groot geworden door opeenvolgende gemeentefusies, en het feit dat in het buitengebied wegen in beheer zijn bij andere overheden. Rijk en provincie en soms ook waterschap. De gemeente heeft dan op lang niet alle verkeersproblemen op het eigen grondgebied een directe invloed. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Beleidsplannen Nederland

mol

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.euGerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

Evaluatie ReisWijzer

Effecten van reisinformatie op voertuigverliesuren
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.