GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige betrekking van burgers en lokale organisatie

Regelmatig maken we voor Nederlandse gemeenten gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen. In tegenstelling tot in Vlaanderen en Wallonië is er voor dergelijke lokale mobiliteitsplannen geen verplichting en al helemaal geen vast stramien. Geleidelijk hebben we in de periode 2007-2017 in o.a. Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere en Nunspeet onze methode verfijnd en steeds meer passend gemaakt voor dit soort kleinere gemeenten. Kernpunten:

1. We zoeken naar een bindende, leidende visie, die logisch uitgewerkt kan worden in concrete maatregelen en een duurzame integraliteit kent, in sterke verbindingen met andere beleidsterreinen.

2. Vooral geven we maximale aandacht aan de inbreng van alle stakeholders. We spreken met politiek, dorpsraden, belangengroepen en bedrijven.

3. Juist bij kleine gemeenten gaat het vaak over de ingewikkelde verhouding tussen het grondgebied van de gehele gemeente, vaak groot geworden door opeenvolgende gemeentefusies, en het feit dat in het buitengebied wegen in beheer zijn bij andere overheden. Rijk en provincie en soms ook waterschap. De gemeente heeft dan op lang niet alle verkeersproblemen op het eigen grondgebied een directe invloed. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen verkeer en leefomgeving burgerparticipatie


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.