Good Move: Nieuwe mobiliteitsstrategie voor Brussel

Een nieuw élan voor het Brusselse mobiliteitsbeleid
Lees meer

Omgevingsmanager Veerse Meer Zuid

Tridée organiseert stakeholderparticipatie rond bereikbaarheidsoplossingen
Lees meer

Sint-Gillis-Waas zet in op de fiets in het mobiliteitsplan

De gemeente Sint-Gillis-Waas wil enkele thema’s van het huidige mobiliteitsplan verbreden en verdiepen,...
Lees meer

Dorpsagenda voor Scherpenisse

De gemeente Tholen peilt in dorpsgesprekken naar hoe bewoners de toekomst van hun dorp zien.
Lees meer

Mobiliteitsnota voor Huldenberg

Hoe maken we het mobiliteitsbeleid operationeel?
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan Tholen

Mobiliteit in Tholen, driemaal duurzaam
Lees meer

Agenda Ruimte voor Lopen in Eindhoven

Nadat we in 2016 voor Eindhoven een Agenda Fiets opstelden, pakten we nu een Agenda Ruimte voor Lopen...
Lees meer

Beleidsplan Ruimte Puurs-Sint-Amands

Mobiliteit en ruimte duidelijk verbonden in één plan
Lees meer

Move Anderlecht

Gemeente Anderlecht vertaalt GoodMove in lokale actie.
Lees meer

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Hoe ontsluiten we het gebied aan de zuidkant van het Veerse Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk?...
Lees meer

Gebiedsgewijze aanpak mobiliteit op Walcheren

TRIDÉE ontwikkelt samen met de wegbeheerders een visie op het wegennet.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Aan de slag met autodelen

TRIDÉE maakte een handig maatregelenpakket voor landelijke en stedelijke gemeenten.
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan Kortenaken

TRIDÉE begeleidde de gemeente Kortenaken met het maken van een nieuw mobiliteitsplan. Kortenaken investeerde...
Lees meer

Gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak Zuid-Beveland Oost

Opdracht: ontwikkel voor dit gebied een robuuste verkeersstructuur, inventariseer de knelpunten en formuleer...
Lees meer

Diagnose Mobiliteit Anderlecht

Focus op lokale expertise, participatie en gericht onderzoek.
Lees meer

Mobiliteit in Oudenaarde – een nieuwe ambitie

Oudenaarde beweegt, als bloeiende kleinstedelijke pool aan de Schelde in de regio Vlaamse Ardennen.
Lees meer

Mobiliteit in Haacht – een frisse kijk

Gemeente Haacht wil een frisse kijk op haar mobiliteit. Dat doet ze sinds 1999 om de tien jaar.
Lees meer

Beeldkwaliteitsplan centrum Schoten

TRIDÉE ondersteunt Omgeving en The Middle Men bij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum...
Lees meer

Cofinanciering investeringen waterschapswegen

TRIDÉE doet onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van cofinanciering van investeringen in...
Lees meer

Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vroeg aan TRIDÉE om de aanpak van zijn speelstraten te evalueren.
Lees meer

Zoersel streeft naar duurzame mobiliteit

We helpen de gemeente om belangrijke hedendaagse thema’s op te nemen in een nieuw mobiliteitsplan
Lees meer

Onderzoek duurzaam mobiliteitsbeleid

Duurzaam gemeentelijk mobliteitsbeleid staat nog in de kinderschoenen
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus...
Lees meer

Parkeerbeleidsplan Maaseik

Een nieuwe dynamiek voor het parkeerbeleid.
Lees meer

Duurzaam parkeren in Goes

Parkeeronderzoek om leefbaarheid in gemeente Goes te verbeteren.
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan voor Binche

We hielpen de stad Binche helpen om een nieuw mobiliteitsplan voor de komende 10 jaar op te maken.
Lees meer

Toekan-methodiek: wegwerkzaamheden inpassen

Efficiënt automobilisten verleiden alternatieven te kiezen
Lees meer

Tien jaar stimulering van gedeeld autogebruik

Een volwassen beleid baseren op het leren in de eerste 10 jaar
Lees meer

Taxibeleidsplan 2011-2014 voor Brussel

Taxi als volwaardige vervoermogelijkheid in de stedelijke agglomeratie
Lees meer

Spoorlijn A27

De mogelijkheid van een spoorlijn Breda-Utrecht open houden
Lees meer

QUEST

Programmaleiding rond SUMP's (sustainable urban mobility plans)
Lees meer

Gewestelijk duurzaam mobiliteitsplan Wallonië (PRMD)

Nieuwe principes in wegencategorisering en OV-structuren
Lees meer

Nieuw locatiebeleid na ABC?

Positiee evaluatie van het ABC-beleid, maar zonder vervolg
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

Kwaliteitstoets Zeeuwse wegencategorisering

Categorisering van alle wegen vanuit gewenste verkeersfuncties
Lees meer

Gemeentelijke mobiliteitsplannen in Vlaanderen

Verbreden en verdiepen, en soms vernieuwen, in een duurzaam planvormingsproces
Lees meer

Evaluatie ReisWijzer

Effecten van reisinformatie op voertuigverliesuren
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.