Gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak Zuid-Beveland Oost

Ontwikkel een robuuste verkeersstructuur, inventariseer de knelpunten en formuleer passende maatregelen.

Dat is de opdracht waarvoor TRIDÉE is ingeschakeld door de gezamenlijke wegbeheerders in het oostelijk deel van Zuid-Beveland. Nadat we voor Walcheren een soortgelijke gebiedsgewijze mobiliteitsaanpak hebben uitgewerkt, vragen nu de gemeenten Kapelle en Reimerswaal, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen om dit ook voor dit gebied te doen.

Opnieuw nemen we de belangen van de weggebruikers en de bewoners in het gebied als uitgangspunt; niet die van de wegbeheerders. Vanuit hun belangen nemen we de huidige netwerken voor auto, vrachtverkeer, landbouwverkeer, openbaar vervoer en fiets onder de loep. Waar doen zich knelpunten voor en wat zijn dan passende oplossingen?


Thema's:

mobiliteitsmanagement verkeer & ruimte burgerparticipatie samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.