Taxibeleidsplan 2011-2014 voor Brussel

Taxi als volwaardige vervoermogelijkheid in de stedelijke agglomeratie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een actief taxibeleid. De overheid gaat er van uit dat de taxi een groeipotentieel heeft in een gevarieerd stedelijk vervoersaanbod. TWij hebben ervaring in huis met het Brusselse taxibeleid en in het bijzonder met de opstart van de nachtdeeltaxidienst Collecto. Daarom werd ons gevraagd in 2011 het taxi-actieplan voor de volgende vier jaar te schrijven. Het beleidsplan bevat een toekomstvisie en een samenhangend pakket van regulerende en stimulerende acties om die waar te maken. De meest in het oog springende maatregel is de nieuwe visuele identiteit van de taxivoertuigen. Maar er is ook gewerkt aan de kwaliteit van de dienstverlening, voor iedereen toegankelijke en milieuvriendelijke taxi’s, de opwaardering van het beroep en de verdere uitbouw van Collecto.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

mobiliteitsmanagement deelauto's & deelfietsen


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.