Cofinanciering investeringen waterschapswegen

TRIDÉE doet onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van cofinanciering van investeringen in verkeersveilige waterschapswegen.

Waterschap Scheldestromen beheert ongeveer 3000 kilometer aan wegen buiten de bebouwde kommen in Zeeland. Op diverse wegen is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit heeft o.a. te maken met groei van bestaande bedrijvigheid in het buitengebied en vestiging van nieuwe bedrijvigheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om mini-campings, bungalowparken, boerderijwinkels, zorgboerderijen, theetuinen, e.d. Daardoor staat een veilige afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer onder druk en zijn extra investeringen noodzakelijk. De bestaande budgetten voor het beheer en onderhoud van de waterschapswegen zijn hiervoor ontoereikend. TRIDÉE gaat inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor medefinanciering en verkennen of daar draagvlak voor kan worden gevonden.


Thema's:

beleidsplannen veiligheid, economie, gezondheid Nederland

waterschap scheldestromen

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.