Cofinanciering investeringen waterschapswegen

TRIDÉE doet onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van cofinanciering van investeringen in verkeersveilige waterschapswegen.

Waterschap Scheldestromen beheert ongeveer 3000 kilometer aan wegen buiten de bebouwde kommen in Zeeland. Op diverse wegen is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit heeft o.a. te maken met groei van bestaande bedrijvigheid in het buitengebied en vestiging van nieuwe bedrijvigheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om mini-campings, bungalowparken, boerderijwinkels, zorgboerderijen, theetuinen, e.d. Daardoor staat een veilige afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer onder druk en zijn extra investeringen noodzakelijk. De bestaande budgetten voor het beheer en onderhoud van de waterschapswegen zijn hiervoor ontoereikend. TRIDÉE gaat inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor medefinanciering en verkennen of daar draagvlak voor kan worden gevonden.


Thema's:

beleidsplannen veiligheid, economie, gezondheid Nederland


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.