Gebiedsgewijze aanpak mobiliteit op Walcheren

TRIDÉE ontwikkelt samen met de wegbeheerders een visie op het wegennet.

De zes wegbeheerders op Walcheren - de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg, het Waterschap, de Provincie en Rijkswaterstaat - willen samen een visie ontwikkelen op het wegennet op Walcheren. De visie moet uitgaan van een wegenstructuur waarmee de dorpen op Walcheren en de Walcherse kust op een vlotte en veilige manier bereikbaar zijn. Daarvoor is het zaak het verkeer te bundelen op een beperkt aantal Gewestelijke Ontsluitingswegen (GOW’s), zodat het op alle andere erftoegangswegen (de ETW’s) een stuk rustiger kan worden/blijven. Gekozen is voor enkele inprikkers (invalswegen), geen rondweg langs de kust. Deze keuzes moeten bijdragen aan doelen op andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke waarden en milieudoelen. Ook is het de bedoeling dat kansen die duurzame vormen van mobiliteit en ‘smart mobility’ bieden, optimaal worden benut om het wegennet te ontlasten of beter te laten functioneren. TRIDÉE heeft leiding gegeven aan de samenwerking tussen de zes wegbeheerders en ook inhoudelijk het voortouw genomen. Het resultaat is een breed gedragen visie en consensus over een plan van aanpak, waarmee de wegbeheerders nu concreet aan de slag kunnen gaan.

Thema's:

mobiliteitsmanagement samenwerking op alle niveaus verkeer en leefomgeving Europa


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

1

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Evaluatie ReisWijzer

Effecten van reisinformatie op voertuigverliesuren
Lees meer

Fiets voor nummerplaat

Auto inleveren en groene vervoerwijzen in ruil krijgen: een zinvolle maatregel?
Lees meer

Fietspromotie Rotterdam

Doelgroepen centraal in stimulering van fietsgebruik
Lees meer

Subsidies voor bedrijfsvervoer in Zuid-Holland

Evaluatie en aanpassing van de provinciale subsidieregeling
Lees meer

Taxibeleidsplan 2011-2014 voor Brussel

Taxi als volwaardige vervoermogelijkheid in de stedelijke agglomeratie
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.