Gebiedsgewijze aanpak mobiliteit op Walcheren

TRIDÉE ontwikkelt samen met de wegbeheerders een visie op het wegennet.

De zes wegbeheerders op Walcheren - de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg, het Waterschap, de Provincie en Rijkswaterstaat - willen samen een visie ontwikkelen op het wegennet op Walcheren. De visie moet uitgaan van een wegenstructuur waarmee de dorpen op Walcheren en de Walcherse kust op een vlotte en veilige manier bereikbaar zijn. Daarvoor is het zaak het verkeer te bundelen op een beperkt aantal Gewestelijke Ontsluitingswegen (GOW’s), zodat het op alle andere erftoegangswegen (de ETW’s) een stuk rustiger kan worden/blijven. Gekozen is voor enkele inprikkers (invalswegen), geen rondweg langs de kust. Deze keuzes moeten bijdragen aan doelen op andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke waarden en milieudoelen. Ook is het de bedoeling dat kansen die duurzame vormen van mobiliteit en ‘smart mobility’ bieden, optimaal worden benut om het wegennet te ontlasten of beter te laten functioneren. TRIDÉE heeft leiding gegeven aan de samenwerking tussen de zes wegbeheerders en ook inhoudelijk het voortouw genomen. Het resultaat is een breed gedragen visie en consensus over een plan van aanpak, waarmee de wegbeheerders nu concreet aan de slag kunnen gaan.

Beleidsplannen Nederland

Walcheren

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.