Eindrapport gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Hoe ontsluiten we het gebied aan de zuidkant van het Veerse Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk? Bijna twee jaar is er gewerkt aan het ontwikkelen van een gedeelde visie op deze kwestie.

Dit is de vrucht van een proces waarin 15 keer is vergaderd met een werkgroep die bestond uit ambtelijk vertegenwoordigers van de 5 betrokken wegbeheerders. Ook werd 5 keer overlegd met hun bestuurders. De bedachte oplossingen zijn tussentijds besproken tijdens 3 klankbordgroepbijeenkomsten met stakeholders uit Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk en 3 algemene digitale informatiebijeenkomsten voor iedereen.

Het eindrapport is gepubliceerd op de website van de gemeente Middelburg: https://www.middelburg.nl/eindrapport-gebiedsontsluitingsvisie-veerse-meer-zuid/ Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen verkeer & ruimte samenwerking op alle niveaus Nederland


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.