Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vraagt aan TRIDÉE om het reglement, de procedure én het concept van speelstraten te evalueren.

Speelstraten zijn er in Gent al 17 jaar. En ze zijn talrijk en dus een succes. En ook helder en efficiënt georganiseerd, met overzichtelijke documenten: een infobrochure voor peters en meters, een reglement, een afsprakennota, een website.

Goed gerodeerd en scherpgesteld na al die jaren, zou je denken. En toch. Het werkt niet zo goed en soepel als de Stad wel zou willen. Er zijn weerkerende, hardnekkige klachten en signalen, van diverse partijen. Wat zijn daar de oorzaken van? Hoe kunnen we die wegnemen en het concept succesvoller, meer gedragen maken? Kunnen we sleutelen aan de uitvoering, en moeten we misschien het concept zelf een keer herdenken?
Daarom vraagt de Stad aan TRIDÉE om het reglement, de procedure én het concept zelf te evalueren.
Een mooi thema dat past in onze TRIDÉE-visie: mobiliteit beschouwd in zijn bredere context, waarbij zeker het meervoudig gebruik van openbare ruimte voor verplaatsen, spelen, verblijven en sociaal contact hoort.


Thema's:

verkeer & ruimte verkeer en leefomgeving burgerparticipatie Vlaanderen


Contactpersonen:

Benedicte Swennen
M: benedicte@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Emiline Brocken
M: emiline@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.