Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vroeg aan TRIDÉE om de aanpak van zijn speelstraten te evalueren.

Speelstraten zijn er in Gent al 17 jaar. En ze zijn talrijk en dus een succes. En ook helder en efficiënt georganiseerd, met overzichtelijke documenten: een infobrochure voor peters en meters, een reglement, een afsprakennota, een website.

Goed gerodeerd en scherpgesteld na al die jaren, zou je denken. En toch. Het werkt niet zo goed en soepel als de Stad wel zou willen. Er zijn weerkerende, hardnekkige klachten en signalen, van diverse partijen. Wat zijn daar de oorzaken van? Hoe kunnen we die wegnemen en het concept succesvoller, meer gedragen maken? Kunnen we sleutelen aan de uitvoering, en moeten we misschien het concept zelf een keer herdenken?
Daarom vroeg de Stad aan TRIDÉE om het reglement, de procedure én het concept zelf te evalueren.
Een mooi thema dat past in onze TRIDÉE-visie: mobiliteit beschouwd in zijn bredere context, waarbij zeker het meervoudig gebruik van openbare ruimte voor verplaatsen, spelen, verblijven en sociaal contact hoort.

Wij analyseerde meldingen van klachten en suggesties, observeerden en voerden gesprekken ter plaatse, en organiseerden workshops rond de bevindingen. De toon was overwegend positief en speelstraten en beantwoorden duidelijk aan een behoefte. Vooral verder doen, dus: meer en vaker speelstraten blijft het doel. Maar zeker ook: ze diverser en kwalitatiever te maken. Daarvoor zijn pistes verkend.
Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.