Mobiliteit in Oudenaarde – een nieuwe ambitie

Oudenaarde beweegt, als bloeiende kleinstedelijke pool aan de Schelde in de regio Vlaamse Ardennen.

Belangrijke nieuwe ontwikkelingen, zoals het masterplan Linkeroever, hebben een sterke ambitie voor duurzame mobiliteit. Ook het fietsnetwerk, met al mooie realisaties op de Fietsring, moet sterker en beter. En er moet ook een scherpere visie komen op leefbare wijken, en concrete maatregelen rond doortocht en sluipverkeer in de randstedelijke kernen Leupegem, Bevere en Eine. Voldoende stof en ambitie voor een geheel nieuw mobiliteitsplan, dat ook nog eens sterk willen inzitten op participatie, via onder meer een burgerplatform. In volle coronacrisis kwam er ruime respons op de online startbevraging van burgers die Oudenaarde willen ‘mee maken’. In het najaar volgen gerichte workshops, om het plan te laten landen in het voorjaar 2021. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

beleidsplannen burgerparticipatie verkeer en leefomgeving samenwerking op alle niveaus Vlaanderen


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Emiline Brocken
M: emiline@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90

Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Oudenaarde 2

Oudenaarde

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.