Sint-Gillis-Waas zet in op de fiets in het mobiliteitsplan

De gemeente Sint-Gillis-Waas wil enkele thema’s van het huidige mobiliteitsplan verbreden en verdiepen, met focus op de fiets.

TRIDÉE zal Sint-Gillis-Waas het komende jaar helpen om volgende thema’s uit te werken en de gemeente te ondersteunen in het participatietraject: 

  • Wat zullen de mobiliteitseffecten zijn van de ruimtelijke ontwikkelingen die op de planning staan en hoe kunnen duurzame verplaatsingsmodi een goede aansluiting krijgen op deze ruimtelijke ontwikkelingen?
  • De gemeente wenst een trage wegenplan. We kijken hiervoor o.a. naar de rol die deze trage wegen kunnen hebben in het voetgangers- en fietsnetwerk.
  • Hoe kan de gemeente de transitie maken naar een fietscultuur? Hiervoor werken we een fietsbeleid uit en in een apart thema komt het lokaal fietsroutenetwerk aanbod.
  • In het huidig mobiliteitsplan werd het snelheidsbeleid uitgewerkt volgens het 70-50- 30 principe. De gemeente vindt dat het huidig snelheidsbeleid niet leesbaar is in de praktijk en er te veel overgangen zijn.
  • Als laatste wordt het thema evaluatie en monitoring uitgewerkt zodat de gemeente kan opvolgen wat er voorgenomen is om te doen.

De gemeente vindt participatie zeer belangrijk en dit kunnen we enkel toejuichen. Al in de eerste fase van het project (verkenningsfase) starten we met de eerste participatieronde. We richten samen met de gemeente een mobiliteitsadviesraad op met daarin vertegenwoordigers van de gemeentelijke adviesraden en een groep geëngageerde burgers.


Thema's:

Beleidsplannen Vlaanderen

St Gillis Waas

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.